Sofia Virta: Parempi kotouttaminen on pohja ehjemmälle lapsuudelle ja nuoruudelle sekä tie parempaan työllisyyteen ja hyvinvoinnin kasvuun

15.09.2021

Eduskunta keskusteli tänään hallituksen selonteosta kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Vihreiden ryhmäpuheessa Sofia Virta kuvasi kotoumisen merkitystä niin yksilöiden hyvinvoinnin kuin talouden ja turvallisuudenkin näkökulmasta.

 

“On kyse siitä, että pidämme kaikki mukana ehkäisemällä syrjäytymistä ja kaventamalla hyvinvointi- ja terveyseroja. Huolehtimalla, että jokainen voi löytää paikkansa lain tältä puolen ja torjumalla polarisoitumista. Varmistamalla, että yhteiskuntamme suuriin murroksiin, kuten työikäisen väestön vähenemiseen vastaamisessa aidosti hyödynnetään koko potentiaalia – maahanmuuttajataustaisen henkilöiden osaaminen mukaanlukien”, Virta sanoi.

 

Kotoutuminen vaatii yksilöllisiä ratkaisuja ja yksilön tarpeiden kuvaamista. Toiselle toimiva polku ei välttämättä ole sitä erilaisesta elämäntilanteesta tai taustasta tulevalle ihmiselle. Tämän huomioiminen erilaisten julkisten palveluiden yhteydessä on olennaista kototumisen onnistumiselle.

 

“Useimmille se tarkoittaa kielen oppimista ja työelämään pääsyä, mutta joidenkin matka työmarkkinoilla saattaa alkaa terapiasta ja omasta kuntoutuksesta. Kotoutumisen onnistuminen edellyttää myös sitä, että osaamme entistä paremmin palvella eritaustaisia ihmisiä niin peruskoulussa kuin terveyspalveluissa, ja että osaamme huomioida maahanmuuton esimerkiksi asuntopolitiikassa”, kuvaa Sofia Virta.

 

Suomi on sitoutunut turvaamaan jokaisen lapsen oikeuksia. Lapsistrategiassa linjataan, että maahanmuuttajataustaisten lasten osalta tulee varmistaa, että erilaiset palvelut, tukimuodot ja osallisuuden kanavat ovat yhdenvertaisesti ja syrjimättömästi saatavilla kaikille lapsille.

 

“Jokainen lapsi ansaitsee ehjän lapsuuden”, Virta linjasi, ja jatkoi: “Kotoutumisen keskiöön pitää ottaa nykyistä vahvemmin koko maahan tuleva perhe ja palvella jokaista heitä yksilöinä – kokonaiskuvaa unohtamatta. Alakouluikäiselle lapselle kun kotoutumisprosessi näyttäytyy hyvin erilaisena kuin työikäiselle aikuiselle.”

 

Virta nosti esiin myös koulutuksen olennaisen roolin kototumisessa.

“Laadukas koulutus ja mahdollisuus kielen oppimiseen auttaa ymmärtämään yhteiskuntaa ja kulttuuria, helpottaa kommunikointia ja suhteiden luomista paikallisiin sekä avaa ovia työelämään.”

 

“Parempi kotouttaminen on pohja ehjemmälle lapsuudelle ja nuoruudelle sekä tie parempaan työllisyyteen ja hyvinvoinnin kasvuun. Jokaisella kun tulee olla taustastaan ja kulttuuristaan riippumatta mahdollisuus kokea olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa. Ja juuri siihen pyrkimykseen tämä selonteko kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti mielestäni vastaa”, päätti Virta puheensa.

 

Lue koko Sofia Virran ryhmäpuheenvuoro eduskunnan lähetekeskustelussa koskien hallituksen selontekoa kotoutumisen edistämisestä täältä:

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/sofia-virran-ryhmapuheenvuoro-eduskunnan-lahetekeskustelussa-koskien-hallituksen-selontekoa-kotoutumisen-edistamisesta/