Sofia Virta: Suomi ottaa ratkaisevia askelia historiallisen suuren sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen myötä

01.06.2021

Vihreiden kansanedustaja Sofia Virta piti ryhmäpuheen eduskunnan täysistunnossa 1.6.2021. Puheessaan Virta korosti, että nyt toteutettavaa, historiallisen suurta sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistusta todella tarvitaan. 

– Tässä maassa ei kenenkään tulisi joutua katsomaan, kuinka oma läheinen ei saa apua silloin kun sitä tarvitsee. Tässä maassa ei kenenkään tulisi joutua kiertämään luukulta tai vastaanotolta toiselle taistellakseen sen puolesta, että tulisi kohdatuksi ja saisi riittävän avun. Eikä tässä maassa yhdenkään ammattilaisen tulisi uupua kohtuuttoman suuren työtaakan alla vain siksi, ettei ole rahaa resurssoida palveluihin riittävästi, Virta sanoi.

Virran mukaan uudistuksessa sujuvoitetaan palveluketjuja sekä tuodaan sosiaali- ja terveyspuoli lähemmäs toisiaan, jotta jokainen tässä maassa voisi luottaa siihen, että apua saa silloin, kun sitä tarvitsee.

– Nyt siirretään painopistettä ennaltaehkäisyyn ja perustasolle, jotta kyetään auttamaan ajoissa, välttämään ongelmien kasautumista sekä kustannusten kasvua. Nyt viedään järjestämisvastuu kuntia suuremmille harteille, Virta totesi.

Virta totesi, etteivät isot muutokset tapahdu hetkessä – eivätkä kerralla täydellisesti.

– Tässä mallissa ei nyt kuitenkaan yritetä toteuttaa liikaa kerralla, vaan tässä rakennetaan vahvojen julkisten palveluiden varaan käyttäen pitkää siirtymäaikaa. Näin uudistus kyetään toteuttamaan sen kokoluokka huomioiden hallitulla tavalla. Vihdoin tässä maassa ollaan ottamassa ne ratkaisevat askeleet siihen suuntaan, että sosiaali- ja terveyspalvelut kyetään järjestämään niin, että jokainen saa apua silloin kun sitä tarvitsee – ja se jos jokin on sekä inhimillisesti että taloudellisesti tarkasteltuna kestävää, Virta päätti puheensa.

Lue koko puhe.