Soiden suojelussa ja ennallistamisessa ylitettiin tavoitteet

02.02.2022

Olemme hallituksessa nostaneet luonnonsuojelun rahoituksen historiallisen korkealle tasolle ja tulokset alkavat myös näkyä. Soiden suojelun jo valmiiksi kunnianhimoinen 5000 hehtaarin tavoite vuodelle 2021 ylitettiin. Tästä on syytä olla ylpeä, vaikka työtä on edelleen tehtävänä.

Suota suomalaisempaa maisemaa saa etsiä. Suoluontomme on kuitenkin herkkä ja uhattuna. Suot ovat yksi eniten heikentyneistä ja edelleen lajistoltaan köyhtyvistä elinympäristöistämme. Yli puolet suotyypeistämme ovat uhanalaisia ja suoalueilla elää jopa 120 uhanalaista lajia. Siksi on tärkeää, että hallitus on tarttunut tähän työhön tosissaan. Soiden suojelu ja ennallistaminen vahvistaa suoluonnon monimuotoisuutta, hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa. 

Historiallisen korkean luonnonsuojelurahoituksen turvin vuonna 2020 käynnistetty Helmi-elinympäristöohjelma on keskeinen keino suojella, ennallistaa, kunnostaa ja hoitaa arvokkaita elinympäristöjä. Elinympäristöjen väheneminen ja niiden yksipuolistuminen ovat suurin syy luontokatoon Suomessa. Tämä suojeluohjelma vastaa juuri tähän ongelmaan. Monissa elinympäristöissä suojelu ei yksin riitä, vaan tarvitaan alueiden kunnostamista ja hoitoa. Tämä työ on välttämätöntä uhanalaisten lajien ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Keväällä 2021 hallitus teki periaatepäätöksen suojeluohjelman ulottamisesta vuoteen 2030 asti. Tämä on todellinen lottovoitto Suomen luonnolle ja sen tulokset näkyvät jo nyt. Vuosi 2020 oli jo ennätyksellinen soiden ennallistamisen näkökulmasta. Viime vuonna ylitimme vielä nämäkin tulokset. 

Soiden suojelussa ylitimme jo entuudestaan kunnianhimoisen 5000 hehtaarin suojelutavoitteemme reilusti ja suojeluohjelman kautta saimme myös arvokkaiden lintuvesien ja -kosteikkojen kunnostuksen hyvään vauhtiin. Näiden lisäksi olemme kunnostaneet ja hoitaneet metsiä, lintuvesiä, rantoja, pienvesiä ja perinneympäristöjä, kuten niittyjä ja ketoja. 

Tärkeä työ luontokadon pysäyttämiseksi ja elinympäristöjen suojeluksi ja ennallistamiseksi jatkuu myös tänä vuonna. Uutena elementtinä suojeluohjelmaan tulee mukaan järjestöt, joille voidaan myöntää avustusta elinympäristöjen kunnostamiseen. Järjestöjen mukaan ottaminen tähän tärkeään työhön mahdollistaa entistä laajempia suojelutoimia.

Suojeluohjelman vahvuutena ovat sen konkreettiset toimenpiteet. Niitä Suomen luonto tarvitsee kipeästi. Kuten sanottua, olemme tällä hallituskaudella panostaneet luonnonsuojeluun historiallisen paljon. Tämän tulee jatkossa ollakin perustaso.

Työtä on paljon, mutta se myös etenee.