Soten hyvä perusta vaatii riittävät resurssit valmisteluun

23.09.2021

Sote-uudistus tulee. Eduskunta löi historiallisen uudistuksen päälle varmuuden leiman ennen kesätaukoa. Uudistuksen myötä vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista siirtyy kunnilta uusille, perustettaville hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden alku on kriittisen tärkeää aikaa sote-palveluiden tulevaisuuden kannalta. Siksi siihen on panostettava.

Eduskunnan päätös ja sote-lakien hyväksyminen oli viimeinen lähtölaukaus hyvinvointialueilla tapahtuvalle valmistelulle. Sote-tehtävien on tarkoitus siirtyä hyvinvointialueille tammikuussa 2023. Varsinaisesti näitä hyvinvointialueita valmiina organisaatioina ei siis ole vielä olemassa, vaan nyt hyvinvointialueiden toimintaa ja rakenteita valmistellaan siten, että kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen siirto vuoden 2023 alussa onnistuu. Hyvinvointialueille valitaan jo valmisteluvaiheeseen valtuusto ensimmäisissä aluevaaleissa tammikuussa 2022. Ennen vaaleilla valittua valtuustoa hyvinvointialueilla toimii väliaikainen valtuusto, jonka hyvinvointialueen kunnat ja sote-toimijat ovat yhdessä koonneet.

Valtio myöntää rahoitusta hyvinvointialueiden valmisteluun vuosina 2021 ja 2022. Nyt alueilta kuuluu kuitenkin viestiä, että valmistelun rahoitus ei ole riittävää. Usean hyvinvointialueen valmistelusta vastaavat ovat kertoneet, että valmisteluun kohdennetussa rahoituksessa ei ole huomioitu kaikkia todellisia kuluja.

Valmistelun edetessä kulut muodostuvat sekä suunnittelusta että myös jo olemassaolevien hyvinvointialueen toimintojen jatkuvista kuluista, kuten hallinnosta ja henkilöstökuluista. Tämä johtaa usealta hyvinvointialueelta saadun viestin mukaan tarpeisiin, jotka ovat suurempia kuin valmisteluun myönnetyt rahat.

Näitä viestejä meidän tulee kuunnella tarkalla korvalla. Soten onnistuminen on tärkeää koko Suomen palveluiden kannalta. Vaikka uudistuksen lopputulema ei vuonna 2023 ole täydellinen, on syytä käyttää tarvittavat resurssit, jotta lopputulos on mahdollisimman hyvä. Siksi valmisteluun osoitetun rahoituksen riittävyyttä tulee tarkastella herkästi ja myöntää valmisteluun tarpeelliset resurssit. Siksi olemme jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten valmistelun rahoituksen riittävyyttä seurataan ja miten tarvittava rahoitus alueille turvataan.

Nyt tapahtuva valmistelu luo askelmerkit hyvinvointialueiden toiminnalle tuleviksi vuosiksi. On muistettava, että uudistuksen tavoitteita ovat muun muassa että hoitoonpääsy helpottuu, mielenterveyden palveluiden saatavuus paranee ja palveluissa panostetaan ennaltaehkäisyyn.  Se, millainen hyvinvointialueen alku on, tulee olemaan se normaali, johon tulevien vuosien toimintaa ja kehitystä verrataan. Siksi valmisteluvaiheessa tulee onnistua hyvin.