Suomessa on edelleen asunnottomuutta – asumisneuvonta on yksi ratkaisuista

23.09.2022

Asunto on arjen perusta. Ilman asuntoa on vaikea esimerkiksi pysyä työelämässä tai terveenä. Useissa Suomen kunnissa järjestetään asumisneuvontaa, jonka tarkoitus on tukea asunnon saamiseen ja sen pitämiseen liittyvissä asioissa. Asumisneuvonta on tutkitusti toimiva keino ehkäistä asunnottomuutta: sen avulla on pystytty esimerkiksi ehkäisemään häätöjä ja parantamaan asukkaiden elämänhallintaa.

Asumisneuvontaa tarjoaa tällä hetkellä 146 kuntaa, minkä lisäksi vuokrataloyhtiöt, valtakunnalliset ja paikalliset järjestöt tarjoavat omille asukkailleen ohjausta. Asumisneuvontaa ei ole kuitenkaan yhdenvertaisesti saatavilla tällä hetkellä: mahdollisuus saada neuvontaa vaihtelee sen mukaan, asuuko kunnan vuokra-asunnossa, yksityisessä vuokra-asunnossa vai omistusasunnossa. Kuntien välillä on eroja neuvonnan toteuttamisessa. Kaiken kaikkiaan neuvontaan käytettävissä olevat resurssit ovat liian vähäiset. 

Suomen kunnista noin yhdeksän kymmenestä piti asumisneuvonnan järjestämistä taloudellisesti kannattavana vuonna 2019 julkaistun kyselytutkimuksen mukaan. Tutkimuksessa myös selvisi, että asumisneuvontaa annetaan eniten kunnan kiinteistöyhtiöissä tai asuntotoimessa ja toiseksi eniten sosiaali- ja terveyspalveluissa. Suurissa kaupungeissa asumisneuvontaa on sekä asuntotoimessa että sosiaali- ja terveyspalveluissa ja sen kustannuksista myös vastataan yhteisesti.

Maksutonta neuvontaa tarvitaan jatkossakin

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät tammikuussa hyvinvointialueiden järjestettäväksi, jolloin on tärkeää varmistaa, että asumisneuvontaan on riittävät resurssit kuntatasolla. Kunnat päättävät jatkossa edelleen asumisasioista ja on hyvä, että kunnissa on ymmärrystä niiden ihmisten tilanteesta, jotka tarvitsevat asumisessa apua. Hallituksen esittämän asumisneuvonnan lain nojalla Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää valtionavustuksia kunnille asumisneuvontapalveluiden tuottamiseen, laajentamiseen ja kehittämiseen. Avustuksen ehtona on, että neuvonta on maksutonta ja saatavilla riippumatta asunnon hallintaperusteesta. 

On erittäin tärkeää, että torjumme asunnottomuutta ja syrjäytymistä kaikin keinoin. Ennaltaehkäisevä asumisneuvonta on tehokas keino, ja jatkossa se on yhä useamman saatavilla. Olemme nyt yhden askeleen lähempänä hallituksen tavoitetta puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä ja poistaa se vuoteen 2027 mennessä.