Suomi lähijunaan ja “lättähattujen” seisakkeet takaisin

04.06.2021

Kuntavaalien äänestyskopissa on puntaroitavana myös isojen kaupunkiseutujen lähijunaliikenteen tulevaisuus. 

Vielä 1980-luvulla isoilla kaupunkiseuduilla kuljettiin töihin, kouluun ja harrastuksiin vanhoilla “lättähattujunilla”. Kun kaupungit täyttyivät yksityisautoista, monet vanhat seisakkeet purettiin, mutta valmiit paikat seisakkeille jäivät jäljelle. Vihreät on esittänyt lähijunaliikenteen pilottikokeiluja ja “lättähattujen” seisakkeiden palauttamista isoille kaupunkiseuduille. 

Pilottikokeilulla Vihreät haluaa tuplata lähijunaliikenteen piirissä asuvien suomalaisten määrään miljoonasta kahteen. Säännöllinen lähijunaliikenne tulee aloittaa vuoteen 2023 mennessä Turun, Tampereen, Oulun, Lappeenrannan, Lahden ja Kouvolan kaupunkiseuduilla. 

Muilla kaupunkiseuduilla lähijunaliikennettä tulee edistää myös heti perään. Koko seisakeverkoston palauttaminen tulee saattaa loppuun vuoteen 2030 mennessä. 

Lähijuna on hopealuoti sujuvaan arkeen ja päästöjen vähentämiseen

Koronavuonna 2020 toteutettu lähijunapilotti Tampereen ja Nokian välillä kasvatti joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrää yli 45 prosenttia. Liikenteen ilmastopäästöt on tavoitteena puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja lähijunien päästöt ovat jopa 98 prosenttia pienemmät kuin autoliikenteen päästöt. 

Lähivuosina realistisen seisakeverkoston kustannukset ovat yhteensäkin vain yhden eritasoliittymän kustannusten luokkaa, kun käytetään Väyläviraston muualle toteuttamia kevytrakenteisia seisakkeita. Pilottiliikennettä tarvitaan, että voidaan selvittää lähijunien kestävä kustannusjako valtion, kuntien ja käyttäjien välillä. Samalla tulisi edistää valtion avustamana seudullisia lähijunakalustoyhtiöitä pääkaupunkiseudun tapaan. 

Ylitsepääsemättömiä esteitä lähijunaliikenteen edistämiseksi esitetyllä tavalla ei ole. Nyt tarvitaan poliittisia toimia, että seuraavalla valtuustokaudella lähijunaliikenteestä tehdään isojen kaupunkiseutujen joukkoliikenteen kivijalka. 

Me vihreät olemme tehneet hartiavoimin töitä niin paikallisesti kuin valtakunnan tasolla lähijunaliikenteen edistämiseksi. Ääni vihreille on tinkimättömästi ääni sujuvan, kattavan ja nopeasti toteutettavan lähijunaliikenteen puolesta.

Turun lähijunat

 

Tampereen lähijunat Oulun lähijunat

 

Lappeenrannan lähijuna lahti-kouvola lähijuna