Hanna Holopaisen ryhmäpuhe eduskunnassa 22.2.2022

22.02.2022

Arvoisa puhemies,

 

Vihreä eduskuntaryhmä jakaa kansalaisten huolen energian hinnannoususta. Yhä edelleen oman auton käyttö liikkumiseen on välttämätöntä isossa osassa Suomea.

 

Maailmanmarkkinoiden hinnannousu kurittaa niitä ihmisiä, joilla ei ole tarjolla vaihtoehtoa oman auton käyttämiselle tai joilla ei ole ollut mahdollisuutta päivittää kotitalonsa lämmitysjärjestelmää. Erityisesti hinnannousu koskettaa kuljetusalan yrittäjiä sekä maanviljelijöitä raaka-aineiden hintojen nousun kautta.

 

Pahiten pulaan joutuneiden hätään hallitus on vastannut viime viikolla tarkasti kohdennetuilla ja määräaikaisilla toimenpiteillä. Niillä saadaan pidettyä talouden pyörät pyörimässä ja valtion talous raameissa. Samalla luodaan mahdollisuuksia sitten pidemmällä tähtäimellä tukea muitakin.

 

Arvoisa puhemies,

 

Hallitus tukee paketissaan erityisesti ihmisten työssäkäyntiä. Työmatkavähennyksen väliaikainen kilometrikorvauksen korottaminen ja vähennyksen enimmäismäärän korottaminen helpottaa monen autoa välttämättömästi työssäkäyntiin tarvitsevan tilannetta.

 

Valitettavasti kuitenkin moni arjessaan autoa tarvitseva jää tämän avun ulkopuolelle, esimerkiksi opiskelijat, eläkeläiset ja pienituloiset osa-aikatyöntekijät.

Vihreä eduskuntaryhmä muistuttaakin, että paketin lisäksi tarvitaan myös muita toimia. Nyt jos koskaan on myös hyvä hetki huolehtia siitä, että joukkoliikenteen tarjonta palautetaan suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa koronaa edeltävälle tasolla.

 

Arvoisa puhemies,

 

Välikysymykset polttoaineiden hinnannousuista ovat meillä ja maailmalla hyvin yleisiä. Usein niissä oppositio yrittää laittaa öljyn markkinahintojen nousun hallituksen syyksi.

Myös tätä välikysymystä vaivaa samanlainen ajatusvääristymä. Tällä kertaa syylliseksi hintojen nousulle on nimetty maan hallituksen tai EU:n ilmastotoimet ja ratkaisuksi on esitetty ilmastotoimista luopumista.

 

Opposition esittämät toimet tukisivat fossiilitaloutta, joka Suomen tapauksessa tarkoittaa myös pitkälti riippuvuutta Venäjästä. Opposition toimet olisivat myös valtiontalouden kannalta kestämättömiä.

 

Sekä sähkön että muun energian hinnan taustalla on pääasiassa fossiilisten polttoaineiden hinnannousu. Siksi esimerkiksi Energiateollisuus on korostanut, että ”ilmastotoimien jarruttaminen tässä tilanteessa ei olisi oikea ratkaisu, sillä sähkön hintaa on nostanut liiallinen riippuvuus fossiilisista polttoaineista.”

 

Arvoisa puhemies,

 

Tälle ongelmatiikalle ei näy loppua niin kauan kuin taloudet nojaavat kaikkialla pääasiassa fossiilisiin energianlähteisiin: hiileen, öljyyn tai maakaasuun. Mukanaan tämä riippuvuus tuo ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat: kuivuuden yhtäällä, tulvat toisaalla, merenpinnan nousun, katovuodet ja nälän, pakolaisuuden jne.

 

Ilmaston lämpenemisen seuraukset näkyvät jo nyt tavattoman käytännöllisellä tasolla esimerkiksi maanviljelijöiden arjessa. Huonoon satovuoteen yhdistyivät energian ja raaka-aineiden hintojen nousut.

 

Siksi ainoa oikea pitkän tähtäimen ratkaisu ongelmaan on fossiilisesta energiasta irtipääsy. Ja se tarkoittaa käytännössä ilmastotoimia. Tästä vihreät ovat puhuneet jo vuosikymmeniä. Tähän pyrkii nyt myös hallitus kunnianhimoisella ilmastopolitiikalla.

 

Suomen kaltaiselle korkean teknologia osaamisen maalle ilmastotoimet tuovat myös mukanaan kiinnostavia uusia tilaisuuksia. Kuten hallitusohjelma sanoo ilmastopolitiikasta:

”Edelläkävijänä Suomi voi olla kokoaan suurempi ihmiskunnan yhteisen haasteen ratkaisemisessa. Suomalaiselle tutkimukselle, osaamiselle, innovaatioille ja yrityksille tämä avaa uusia mahdollisuuksia.”

 

Arvoisa puhemies,

 

Välttämättömien ilmastotoimien rinnalla me vihreät olemme puhuneet näiden toimien toteuttamisesta oikeudenmukaisesti.

 

Olemme myös esittäneet keinoja, joilla energiasiirtymä voidaan toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisesti. Vihreä eduskuntaryhmän onkin tyytyväinen, että näitä toimia sisältyy hallituksen esittämään seitsemän kohdan pakettiin.

 

On tärkeää vauhdittaa ja tukea kotitalouksien ja yritysten vapautumista fossiiliriippuvuudesta. Yksi uusista avauksista on, että energiaremontit tuodaan entistä useamman ulottuville.

 

Liikkeelle lähtee myös toisen kotitalouksien ilmasto-oikeudenmukaisuutta lisäävän toimen valmistelu. Uusi tulo- tai alueperusteinen tukijärjestelmä vastaa Vihreiden esittämää mallia hiiliosingosta.

 

Arvoisa puhemies,

 

Vihreä eduskuntaryhmä on tyytyväinen, että hallitus reagoi nopeasti ja etsi ratkaisuja monimutkaiseen tilanteeseen hyvässä yhteisymmärryksessä.

 

Vihreä eduskuntaryhmä antaa hallituksen esittelemille toimille tukensa.