Suomi selviää koronasta

12.03.2020

Maailmanlaajuiseksi ongelmaksi levinnyt koronavirus herättää ymmärrettävästi huolta meissä kaikissa. Suomessa on erinomainen terveydenhoitojärjestelmä ja ammattitaitoisia terveysviranomaisia, joiden neuvoja on tässä tilanteessa syytä noudattaa.

Koronavirusepidemian leviäminen kaikkiin Euroopan maihin on tässä vaiheessa väistämätöntä, ja myös suomalaiset viranomaiset suhtautuvat asiaan sen vaatimalla vakavuudella. Tartuntojen ja altistumisten osalta Suomessakin on jo tehty karanteenitoimia.

Hallitus on tänään suosittanut muun muassa yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumista toukokuun loppuun saakka. Valtion omat isot seminaarit ja tapahtumat perutaan. Myös muita kokoontumisten järjestäjiä suositellaan harkitsemaan tilaisuuksien järjestämistä.

Hallitus on myös suosittanut, että epidemia-alueelta palaavien tulee sopia työhön tai kouluun paluun ajankohdasta ja poissaolosta, joka olisi lähtökohtaisesti kaksi viikkoa. Ylipäänsä etätyötä kannattaa suosia niiden, joille se on mahdollista. Myös muuta kuin aivan välttämätöntä matkustamista on syytä välttää.

Tilannetietoa jaetaan aktiivisesti valtion, kuntien ja sairaanhoitopiirien eri toimijoiden kesken. Tilanne on vakava. Huoli ja pelko ovat ymmärrettäviä reaktioita. Samalla voimme jokainen tehdä oman osamme tilanteen helpottamiseksi.

Koronaviruksen leviämistä Suomessa emme voi täysin estää. Erilaisilla elämää rajoittavilla toimilla on tarkoitus hidastaa koronaviruksen leviämistä, jotta sairaaloiden kapasiteetti riittää tehohoitoa tarvitseville potilaille. Riskiryhmää ovat yli 65-vuotiaat ja henkilöt, joilla on perussairauksia. Noudattamalla viranomaisten ohjeita voimme jokainen tehdä osamme myös riskiryhmissä olevien suojaamiseksi.

Vanhat ja tutut arkiset neuvot voivat tuntua tilanteessa laimeilta. Hallituksen ilmoittamien uusien suositusten lisäksi on silti edelleen hyvä muistaa hygienian merkitys taudin etenemisen hidastamisessa. Huolellinen ja säännöllinen käsien peseminen sekä kättelystä ja likaisten pintojen koskemisesta pidättäytyminen ovat tehokkaita tapoja vähentää taudin leviämistä. Samalla on hyvä muistaa yleissääntö, että töihin tai kouluun ei missään nimessä pidä mennä kipeänä.

Hallitus seuraa jatkuvasti tilanteen kehittymistä ja tekee tarvittaessa lisää linjauksia tilanteeseen vastaamiseksi.

Varotoimet koskevat yhtä lailla kaikkia. Vihreät on yhdessä muiden puolueiden kanssa perunut puolueen yleisötilaisuudet pääsiäiseen saakka. Vain välttämättömät kokoukset järjestetään.

Suomalaisella yhteiskunnalla on monia vahvuuksia vaikeiden tilanteiden selvittämiseen. Siksi meillä on kaikki edellytykset pärjätä myös nyt.