Suomi tarvitsee panostuksia osaamiseen – ei lukukausimaksuja!

06.05.2022

Suomen talouden tulevaisuus nojaa korkean osaamisen varaan. Tehokkain tapa edistää osaamistason nostoa on maksuton, laadukas ja helposti saavutettava koulutus. Näin varmistetaan, että jokaisella on mahdollisuus oppia ja vastata työelämän alati kiristyviin vaatimuksiin.

Lukukausimaksut veisivät Suomea täysin päinvastaiseen suuntaan. Osaamisen kerryttämiseen pitää kannustaa ylimääräisten maksujen tai verojen sijaan. Korkeasta osaamisesta on nimittäin hyötyä koko yhteiskunnalle – etenkin osaavaa työvoimaa tarvitseville yrityksille.

Osaamisen merkityksen tunnistaa myös ministeri Lintilän asettama työryhmä, joka julkisti tänään raporttinsa kestävän kasvun ja yritystoiminnan elpymisen tukemisesta Suomessa. Siksi on täysin ristiriitaista, että samassa raportissa esitetään Suomeen lukukausimaksuja korkeakouluopiskelijoille.

Lukukausimaksut ei ole, eikä tule olemaan vaihtoehto.

Raportissa esitetään lukukausimaksuja, jotka perittäisiin jälkikäteen lisäverona korkeakoulututkinnon suorittaneilta. Tällainen ylimääräinen raippavero koulutuksesta ei ole todellakaan tarpeen vaan pahimmillaan vähentäisi ihmisten halua kouluttautua.

Koko Suomen ja varsinkin osaavaa työvoimaa tarvitsevien yritysten etu on, että ihmiset kehittävät osaamistaan. Siksi ei olisi mitenkään järkevää verottaa kouluttautumista erikseen. 

Tulotasoon perustuva progressiivinen verotus on oikeudenmukainen, selkeä ja tehokas tapa rahoittaa hyvinvointivaltion palvelut. Näitä veroja maksavat myös korkeasti koulutetut tulotasonsa mukaan, joka on tyypillisesti keskitasoa korkeampi.

Viisi vuotta sitten käyttöön tulleet EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukukausimaksut olivat kammottava virhe silloiselta hallitukselta. Niistä pitäisi päästä eroon pikimmiten. Maksujen piti olla aluksi maltillisia, mutta ne nousivat nopeasti pilviin. Tästä huolimatta helmikuisen selvityksen mukaan lähes jokainen yliopisto on tehnyt taloudellista tappiota niiden vuoksi. Ei ole mitään syytä olettaa, etteikö uusillekin lukukausimaksuille kävisi täysin samalla tavalla. Näin kävi Isossa-Britanniassa, jossa otettiin käyttöön esitystä vastaava lukukausimaksumalli. 

Lukukausimaksut eivät nostaisi vaan pahimmillaan heikentäisivät suomalaisten osaamista. On huolestuttavaa nähdä, miten nopeasti jotkut olisivat valmiita heittämään romukoppaan kaiken sen, minkä turvin Suomi on rakennettu.