Susilauman kohtalo kertoo, miten Suomi suhtautuu luontokatoon

28.01.2022

Ottaako Suomi luontokadon vakavasti? Saunajärven ihmisaran ja syrjäisen susilauman kaatolupa kertoo, että ainakaan kaikki eivät ota. Riistakeskus antoi luvan susilauman kaatamiselle, koska joulukuussa maa- ja metsätalousministeriö käynnisti suden “kannanhoidollisen metsästämisen”.

Uhanalaisten suurpetojen kannanhoidollinen metsästäminen on nykyään maa- ja metsätalousministeriön asetuksen takana. Tämä valta pitää siirtää maa- ja metsätalousministeriöltä koko hallitukselle.

Laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat ratkaistaan normaalisti hallituksessa, ei yhden ministerin kynällä. Mikä voisi periaatteellisesti olla tärkeämpää kuin kuudennen sukupuuttoaallon pysäyttäminen?

Saunajärven susilauman kohtalosta herää kysymys: Jos Suomessa susi ei saa elää erämaaolosuhteissa ihmistä välttäen, missä se voi elää? Joidenkin mielestä ilmeisesti ei missään.

Ymmärrän myös heitä, joissa sudet aiheuttavat pelkoa. Saunajärven susilauma elää kuitenkin omaa elämäänsä Suomen ja Venäjän rajalla. Tämä lauma ei ihmisiä häiritse, eikä niistä ole riistakeskuksenkaan julkisten kommenttien mukaan ollut vahinkoa.

Susi on erittäin uhanalainen Suomessa eikä maa- ja metsätalousministeriö odottanut asetuksensa antamisessa Luonnonvarakeskuksen loppuraporttia susikannan suotuisan suojelun tason määrittelytyöstä. Se valmistuu vasta syksyllä 2022.

Suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamisen reunaehtoja on tiukentanut EU-tuomioistuimen päätös vuodelta 2019. Sen mukaan Suomen pitää taata, ettei poikkeusluvilla haitata susikantojen suotuisan suojelun tason saavuttamista ja susien säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyysalueella.

Nyt maa- ja metsätalousministeriön antama asetus on johtamassa mitä ilmeisimmin siihen, että kaikkein vähiten ihmisten elämään vaikuttavia susia ammutaan. Nämä kaadetut sudet eivät näkyisi luonnon monimuotoisuuden heikkenemisestä kertovissa tilastoissa, koska sudet elävät rajaseudulla, kahden valtion alueella. Aivan oikeita uhanalaisia eläimiä ne silti ovat. Tämän rajalauman kohtalo on nyt oikeuslaitoksen käsissä, sillä mediatietojen mukaan lauman ampumispäätöksestä on valitettu.

Sillä, miten hoidamme ja millaisia päätöksiä teemme oman maamme sisällä eri lajien kantojen hoidosta, on Suomen luonnon kannalta suuri merkitys. Siksi Saunajärven susilaumaa koskeva keskustelu on äärimmäisen tärkeä. Haluammeko heikentää vai vahvistaa Suomen luonnon tilaa?