Taistelu transihmisten oikeuksien puolesta jatkuu

01.07.2017

Hallituspohjaa muutettiin kesäkuun hallituskriisin myötä vedoten sen länsimaiseen arvopohjaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Sama Sipilän hallitus on kuitenkin itsepintaisesti kieltäytynyt muuttamasta lakia, joka loukkaa ihmisoikeuksia perustavanlaatuisella tavalla.

Suomessa juridisen sukupuolensa vahvistavan transihmisen on todistettava olevansa lisääntymiskyvytön ja hankittava pitkiin, nöyryyttäviin tutkimuksiin perustuva lääketieteellinen selvitys.

Vihreät haluaa ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta kunnioittavan translain, jossa sukupuolen vahvistaminen perustuu omaan ilmoitukseen. Oikeudellinen ja lääketieteellinen prosessi on erotettava.

Olemme jääneet jälkeen pohjoismaisista naapureistamme. Norjassa ja Tanskassa on jo voimassa itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki. Ruotsissa ollaan luovuttu lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta ja päätymässä oikeustapausten kautta itsemääräämisoikeutta kunnioittavaan lainsäädäntöön.

Kaiken kukkuraksi uusi translaki on jo valmis. Se valmisteltiin viime hallituskaudella sosiaali- ja terveysministeriössä asiantuntijoita kuullen. Hallituksen ei tarvitsisi kuin ottaa lakiluonnos esiin pöytälaatikosta ja tuoda se eduskuntaan. Valmistelutyö on jo tehty.

Yhteiskunnan vahvuus mitataan siinä, miten se kohtelee heikommassa asemassa olevia. Transihmiset ovat vähemmistö, mutta heidän ihmisoikeuksiensa loukkaaminen on loukkaus meidän kaikkien jakamattomia oikeuksiamme vastaan.

Niin kauan kuin ihmisoikeuksien puolustajaksi julistautunut Sipilän hallitus kieltäytyy tekemästä translain muutosta, ei transsukupuolisten ihmisoikeus tasa-arvoon, ruumiilliseen koskemattomuuteen sekä yksityis- ja perhe-elämään toteudu Suomessa. Yhtä kauan hallituksen kaunis puhe ihmisoikeuksista on vailla pohjaa.