Takuutulo ja hiiliosinko parantaisivat sosiaaliturvan kriisinkestävyyttä

17.03.2022

Koronapandemia ja fossiilisten polttoaineiden hinnanheilahtelut ovat osoittaneet, että elämme ajassa, jossa elinkustannukset voivat muuttua rajusti. Vihreät esittää uudessa sosiaaliturvaohjelmassaan keinoja uudistaa sosiaaliturvajärjestelmää niin, että se olisi joustava ja mahdollistaisi reagoinnin äkillisiinkin muutoksiin.

Vihreiden pitkän aikavälin tavoitteena on siirtyminen universaaliin perustuloon. Yksi tärkeä askel kohti perustuloa olisi 200 euron vastikkeeton ja veroton takuutulo. Kyseessä on kaikille sosiaaliturvan piirissä oleville täysi-ikäisille maksettava etuus, joka täydentää hyvin matalia tuloja. Takuutulo nostaisi noin 10 000 ihmistä pois toimeentulotuen piiristä.

Takuutulo on tehokas ja yksinkertainen tapa paikata sosiaaliturvan aukkoja, sillä se täydentää nimenomaan tuloja, jotka jäävät alle työmarkkinatuen tason. Takuutulo toteutettaisiin tulorekisteriä hyödyntämällä, jolloin takuutulo leikkautuisi pois tulojen kasvaessa.

Tänä keväänä energian hinta on vaikuttanut rajusti pienituloisten kukkaroon. Vihreät esittää ratkaisuksi hiiliosinkoa. Hiiliosinko on siis järjestelmä, jossa osa päästöistä kerätyistä veroista tai maksuista jaetaan suoraan takaisin kuluttajille. Hiiliosingon voi ottaa käyttöön hyvin erilaisilla malleilla. Olennaista on se, että fossiilista energiamuodoista kerättyjä varoja palautetaan takaisin kuukausittain kansalaisille.

Hiiliosinko kannattaa rakentaa niin, että sen pystyy kohdentamaan sekä alueellisesti että tulojen perusteella. Näin tukisimme juuri heitä, jotka eivät ole hyvin toimivan julkisen liikenteen parissa ja joihin liikkumisen kallistuminen osuisi koviten. Hiiliosingossa on myös se hyvä puoli, ettei se pidemmällä aikavälillä lukitse meitä riippuvuuteen Venäjällä tuotettuun fossiiliseen energiaan.

Uudistuksia myös pienituloisille ja opiskelijoiden asemaan

Suomi on saanut huomautuksia riittämättömästä perusturvan tasosta. Siksi esitämme sosiaaliturvaohjelmassa ensimmäiseksi askeleeksi 50 euron korotusta perusturvaan. 

Myös opiskelijat ansaitsevat 100 euron opintotuen tasokorotuksen. Sen lisäksi opintotuen kaksiportaisuus olisi syytä purkaa. Kaksiportainen opintotuki, eli opintotuen sitominen erikseen alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon luo tarpeetonta byrokratiaa, joka pudottaa tuhansia opiskelijoita tuen ulkopuolelle joka vuosi.

Sosiaaliturvan olisi myös tärkeää reagoida paremmin inflaatioon ja yllättäviin kriiseihin. Kansaneläkeindeksiä olisi korjattava, jotta mm. ruuan hinnannousu kompensoitaisiin paremmin sosiaalietuuksissa. Myös korona-ajan kokemuksista olisi syytä ottaa oppia ja tuoda yrittäjät työmarkkinatuen piiriin pysyvästi.

Lue koko vihreiden uusi sosiaaliturvaohjelma täältä.