Tarvitsemme vihreää elvytystä

06.04.2020

Samalla kun teemme kaikkemme koronan leviämisen hidastamiseksi ja riittävän hoidon turvaamiseksi, on katsottava myös pidemmälle tulevaisuuteen. Korona on aiheuttanut suuret haasteet niin yksilöiden kuin yhteiskunnankin pärjäämiselle.

Talouden korjaamiseen tarvitaan suuria valtion tukitoimia. Kriisivaiheen jälkeen edessä on jälleenrakennus, jolla Suomi saadaan taas jaloilleen. Näillä tukitoimilla voidaan luoda polkua kohti ilmastonmuutoksen ja lajikadon pysäyttämisen ratkaisuja tai päinvastoin pahentaa ympäristökriisejä. Molemmista toimintamalleista löytyy esimerkkejä maailmalta. Nyt on tärkeää, että Suomessa tehtävät elvytystoimet perustuvat parhaiden asiantuntijoiden tarjoamaan tietoon.

Talouden elvytystoimien on samaan aikaan tuettava ihmisten työllistymistä ja Suomen siirtymää hiilineutraaliksi hyvinvointivaltioksi. Muutoksen on oltava reilu ja kaikkien pysyttävä mukana kelkassa. Ilmastotoimilla luomme työtä ja hyvinvointia pitkälle tulevaisuuteen ja teemme hyvinvointivaltiostamme entistä kriisinkestävämmän. Torjumalla köyhyyttä ja vähentämällä eriarvoisuutta lisäämme myös yhteiskunnan kriisinkestävyyttä.

Meidän ei tule palata vain vanhaan, vaan rakentaa tietä kohti hiilineutraalia ja reilua hyvinvointivaltiota. Esimerkiksi ajatushautomo Sitra on hahmotellut, että koronashokkiin liittyvät elvytystoimet tulisi valita niin, että ne samaan aikaan tukevat ekologisen kestävyyskriisin ratkaisemista. Hallituksen ilmastopoliittinen ministeriryhmä onkin todennut, että tehtävien investointien tulee vauhdittaa hallitusohjelman mukaisia ilmasto- ja kiertotaloustavoitteita. Myös Suomen Akatemia suosittaa, että “investoinneille ja tuille tulee asettaa ehtoja, jotka varmistavat, että ne tukevat hiilineutraalin yhteiskunnan luomista, eivätkä sido kehitystä fossiilitalouden rakenteisiin”.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut, että ilmastotoimet synnyttävät uutta työtä. Hyvä esimerkki työllisyyttä ja ihmisten hyvinvointia tukevista ilmastotoimista ovat raideinvestoinnit, jotka luovat työpaikkoja, mahdollistavat kaikille entistä sujuvamman liikkumisen ja auttavat Suomea pääsemään ilmastotavoitteisiin. On tärkeää, että suunnitellut raideinvestoinnit toteutuvat aikataulussa – tai että niitä jopa aikaistetaan.

Myös rakentamisen saralla tehtävillä investoinneilla pystytään vauhdittamaan siirtymää kohti hiilineutraalia hyvinvointivaltiota. Nyt on oikea hetki vauhdittaa energiaremontteja, joilla parannetaan rakennusten energiatehokkuutta. Myös kotitalouksia on tuettava esimerkiksi öljylämmityksen vaihtamisessa ilmastoystävällisempään maalämpöön. Tämä tuo kotitalouksille myös selviä säästöjä. Tärkeässä asemassa ovat myös kuntien ja valtion omistamat kiinteistöt. Hiilineutraaliuden lisäksi elvytystoimien on tuettava hallituksen tärkeitä tavoitteita liittyen esimerkiksi kohtuuhintaisen asuntotuotannon kasvuun. Kohtuuhintainen asuminen tukee myös hallituksen tavoitetta asunnottomuuden poistamiseksi.

Vihreille on erityisen keskeistä, että valitessamme vaikuttavia toimia yhteiskunnan kriisistä toipumiseen, tutkimus- ja asiantuntijatietoa käytetään mahdollisimman laajasti. Tämä koskee ympäristö- ja talousvaikutuksien lisäksi myös inhimillisiä vaikutuksia. Esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien lasten paluuta arkeen on tuettava kaikin keinoin jo kriisin aikana, jotta pystymme välttämään pysyvien sosiaalisten ongelmien syntymisen.

Tarve reilulle muutokselle kohti parempaa on tällä hetkellä entistäkin akuutimpi. Siihen Suomella on kaikki valmiudet.