Teknologiapolitiikassa ei pidä sortua yltiöoptimismiin

04.03.2019

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen painottaa, että politiikkaa on tehtävä planeetan ja ihmisten parhaaksi eikä teknologia edellä. Parviainen piti Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheen eduskunnan keskustelussa tulevaisuusselonteon toisesta osasta, joka käsittelee ratkaisuja työn murroksessa.

Parviaisen mukaan esimerkiksi robotit eivät lähtökohtaisesti vie työtä vaan muuttavat sitä. 

– Työn rakennemuutokset ovat todellisuutta ja teknologiamurros on voimakas, mutta työ itsessään ei ole katoamassa. – – Työelämä ei ole enää yksi raide jota pitkin edetään koulutuksesta työelämään ja eläkkeelle, vaan yhä useammille työura näyttäytyy risteävien polkujen verkostona, jossa mahdollisuudet ja olosuhteet elävät ja muuttuvat ajassa, Parviainen sanoi.

Parviainen peräänkuuluttaa koulutukseen panostamista tärkeänä keinona työn murrokseen vastaamisessa.

– Elinikäisen oppimisen ja koulutuksen rooli kasvaa. Oppimaan oppiminen korostuu. Työn ohessa opiskelua ja uudelleenkouluttautumista on edelleen helpotettava. Yksilöjä ei myöskään saa rangaista siitä jos heidän valintansa eivät kannakaan pitkälle tulevaisuuteen, Parviainen sanoi.

Parviaisen mukaan Suomi tarvitsee laajempaa ja myös eettistä keskustelua siitä, mitä teknologialta oikeastaan haluamme.

– Teknologiapolitiikan ei pidä perustua pelkkiin yltiöoptimistisiin odotuksiin, vaan laajaan analyysiin myös varjopuolista. Tulevaisuusselonteossakin teknologiaan suhtaudutaan paikoin naiivisti, kuvitellen sen ratkaisevan kysymyksiä kuin itsestään. Selonteossa sivuutettiin täysin esimerkiksi eettiset haasteet, jotka liittyvät muun muassa ihmisistä kertyvän datan käyttöön, Parviainen sanoi.

Parviainen varoittaa liiallisesta teknologian varaan nojaamisesta myöskään ilmastonmuutoksen torjunnassa. Loppujen lopuksi kyse on valinnoista, joita teemme.

– Teknologialla voimme mahdollisesti hillitä ilmastonmuutosta, mutta teknologiaan itseensä liittyy laajoja ympäristöhuolia, ja keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi ovat olemassa jo nyt. Ei kannata tuudittautua siihen, että teknologioiden avulla päästöt yhtäkkiä nollataan. Kyse on meidän, ihmisten ratkaisuista ja siitä miten ja millaisia teknologioita hyödynnämme, Parviainen sanoi.

Lue koko puhe täältä!