Terapiatakuun tarve on nyt suurempi kuin koskaan ennen

22.10.2020

Tällä viikolla tuli tasan vuosi siitä, kun Terapiatakuu -kansalaisaloite luovutettiin eduskuntaan. Kuluneen vuoden aikana on tapahtunut paljon asioita, jotka ovat lisänneet keskustelua mielenterveysongelmista, niiden vaikutuksista sekä palveluiden saatavuudesta. Keskustelu on tärkeää, mutta se ei riitä – tarvitsemme konkreettisia toimia, jotta kukaan ei jää kamppailemaan mielenterveysongelmien kanssa vaille apua.

Mielenterveysongelmat koskettavat meistä lähes jokaista jossain vaiheessa elämää – joko omakohtaisesti tai läheisen kautta, sillä yli puolet suomalaisista kokee mielenterveyden häiriön jossain vaiheessa elämäänsä. Se on todella iso määrä. Kuitenkin vain puolet saa tarvitsemaansa apua ja hoitoa – mikä taas on todella pieni määrä! Apua, tukea ja terapiaa tulisi olla saatavilla jokaiselle sitä tarvitsevalle. Eikä sovi unohtaa, että tuen ja hoidon vaikea saatavuus vaikuttaa myös suoraan mielenterveysongelmien kanssa kamppailevan läheisiin, joiden saama tuki tulisi aina myös tarpeen mukaan turvata. On tietysti myös selvää, että hoidon turvaamisen rinnalla tulee keskittyä syihin mielenterveysongelmien taustalla ja pyrkiä ehkäisemään häiriöiden muodostumista parhaalla mahdollisella tavalla.

Kansalaisaloite oli jo vuosi sitten selkeä viesti kansalta: mielenterveyspalvelut on vihdoin laitettava kuntoon niin, että jokainen saa aidosti vaikuttavaa apua. Niin, että mielenterveyspalvelut ovat vahvempana osana perusterveydenhoitoamme ja niin, että jokainen mielenterveyspalveluita tarvitseva niitä myös saa aina matalan kynnyksen psykososiaalisesta tuesta lyhytterapioihin ja psykoterapiapalveluun. On selvää, että kuluneen vuoden jälkeen viesti on vielä vahvempi; koronakriisi on lisännyt entisestään tuen tarvetta samaan aikaan kun palvelut ovat entistä ruuhkautuneempia. Tarvitaan toimia – ja nopeasti.

Tiedetään, että puolet saadun terapian vaikuttavuudesta muodostuu vuorovaikutuksesta, siis kuuntelemisesta ja kohdatuksi tulemisesta. Tilanteessa, jossa mieli on järkkynyt ja elämä tuntuu vaikealta, on kannattelevaa ja äärettömän tärkeää huomata, että joku haluaa sinun tulevan kuulluksi, joku haluaa ymmärtää juuri sinua ja auttaa sinua. Mitä nopeammin tämä tuki saavuttaa, sitä paremmin ennaltaehkäistään suurempien solmujen syntymistä. Varhaisen hoidon tiedetään tutkitustikin ennaltaehkäisevän oireen tai häiriön syvenemistä ja vähentävän muiden terveydenhuoltopalvelujen käyttöä. Siksi vaikuttavia mielenterveyshoitoja tulisi keskittää enemmän juuri perusterveydenhuoltoon Terapiatakuun ehdottamalla tavalla. Hoidon ja tuen muodon tulisi aina määräytyä aidosti tarpeen mukaan ja tarvittaessa tukea tulisi olla helposti saatavilla myös pari- tai perheterapioiden muodossa. Terapiatakuun yksi parhaimpia puolia onkin juuri se, että sillä turvattaisiin  tuen saanti kaikille tarvitseville iästä ja elämäntilanteesta riippumatta.

On ollut hienoa huomata, että stigma mielenterveysongelmien ympäriltä on alkanut murtua, mutta työtä on tehtävänä. Helpottamalla aidosti hoidon ja tuen saamista, normalisoimme rakenteellisesti mielikuvia ja ajatuksia mielen ongelmista. Mielenterveyshaasteiden kanssa kamppailevat eivät ole yhtään huonompia tai vähempiarvoisia. Aivan yhtä lailla jokainen heistä on jonkun lapsi, jonkun äiti tai isä, sisko tai setä, vaari tai työkaveri. Ja meistä kenen tahansa mieli voi järkkyä olosuhteiden ollessa kohtuuttomat. Meistä kuka tahansa voi tarvita joskus tukea tukea ja terapiaa mutta hoidon saaminen ei koskaan saisi olla asia, josta kenenkään tulisi joutua taistelemaan.

Tämä hallitus on sitoutunut parantamaan mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja nyt meidän tehtävämme on yhdessä pitää huolta siitä että hoidamme asian hyvin ja huolellisesti. Terapiatakuu olisi erinomainen keino huolehtia siitä, että apu olisi aina ja oikea-aikaisesti saatavilla. Me emme yhteiskuntana ole onnistuneet pitämään huolta siitä, ettei yksikään mieli särkyisi, mutta meillä on nyt painava vastuu ja velvollisuus pitää huolta siitä, että jokainen saa apua.