Tietoa Vihreiden puheenjohtajavalinnasta vuonna 2019

24.04.2019

Vihreille valitaan kesällä puheenjohtaja jäsenäänestyksen pohjalta. Jäsenäänestyksen tulos julkistetaan puoluekokouksessa Porissa 15.6.2019.

Vihreiden nykyinen puheenjohtaja Pekka Haavisto valittiin marraskuussa puheenjohtajaksi jäljellä olevalle toimikaudelle, joka päättyy kesän puoluekokoukseen.

Puheenjohtajaehdokkaat täytyy asettaa viimeistään 11.5. Jokaisella puolueen piirijärjestöllä ja valtakunnallisella liittojärjestöllä on oikeus asettaa ehdokkaita jäsenäänestykseen. Ehdokkaan voi myös asettaa vähintään kaksi puolueen jäsenyhdistystä, joiden jäsenenä on yhteensä vähintään 50 äänioikeutettua jäsentä.

Puheenjohtajaehdokkaille järjestetään paneelikeskusteluita, joista tiedotetaan myöhemmin.

Jäsenäänestys toteutetaan kirjeäänestyksenä, joka päättyy 11.6. Äänioikeus on kaikilla puolueen henkilöjäsenillä, jotka ovat maksaneet vuoden 2018 jäsenmaksun tai vuoden 2019 jäsenmaksun 1.5.2019 mennessä.

Jäsenäänestyksen vaalitapa varmistaa, että tuloksena on yksiselitteinen voittaja. Jos asetettuja ehdokkaita on kaksi, jäsenäänestys suoritetaan yksinkertaisena enemmistövaalina, jossa enemmän ääniä saanut voittaa.

Jos asetettuja ehdokkaita on enemmän kuin kaksi, noudatetaan siirtoäänivaalitapaa. Siinä äänestäjät merkitsevät äänestyslippuun yhden tai useamman ehdokkaan paremmuusjärjestykseen. Jos yksikään ehdokas ei saa yli puolta ensisijaisista äänistä, karsiutuu vähiten ensisijaisia ääniä saanut ehdokas pois ja häntä äänestäneiden äänet siirtyvät jäljellä oleville ehdokkaille äänestyslippuihin merkityn paremmuusjärjestyksen mukaan. Tätä jatketaan, kunnes jollekin ehdokkaalle kertyy yli puolet äänistä ja hän siten voittaa äänestyksen.

Vihreillä on vuodesta 2008 alkaen ollut voimassa päätös järjestää jäsenäänestys, mikäli ehdokkaita asetetaan useampia kuin yksi. Jäsenäänestys on järjestetty kaksi kertaa aiemmin.

Jäsenäänestys on muodollisesti neuvoa-antava, koska yhdistyslaki ei salli sitovaa jäsenäänestystä puheenjohtajasta, mutta jäsenäänestyksen tulosta pidetään puoluekokousta poliittisesti sitovana. Sen varmistamiseksi, että jäsenäänestys edustaa jäsenistön tahtoa, äänestyksen tulos lasketaan vain, jos jäsenäänestykseen osallistuu vähintään puolet äänioikeutetuista jäsenistä. Edellisessä jäsenäänestyksessä äänestysprosentti oli 66 %.

Päivittyvää tietoa puoluekokouksesta löytyy täältä. Jäsenäänestyksen vaalijärjestykseen voit tutustua täällä

Päivämäärät tiivistettynä

1.5. Määräaika jäsenmaksun maksamiselle äänioikeutta varten

11.5. Ehdokasasettelun päättyminen

11.6. Jäsenäänestyksen päättyminen

15.6. Puoluekokous Porissa