Tiina Elon ryhmäpuheenvuoro eduskunnan keskustelussa Hiilineutraali Suomi 2035 – kansallinen ilmasto- ja energiastrategiasta

13.10.2022

Arvoisa puhemies,

Elämme ratkaisevaa vuosikymmentä ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistumisen kannalta. Putinin brutaali hyökkäyssota Ukrainaan on tehnyt selväksi, että halvan fossiilienergian aika on ohi.

Suomessa hyödymme siitä, että olemme jo pitkään satsanneet puhtaaseen ja hajautettuun energiantuotantoon ja vähentäneet riippuvuutta venäläisestä fossiilienergiasta. Rakentamalla kriisinkestävän ja ilmastokestävän energiajärjestelmän vahvistamme energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta. 

Nyt käsittelyssä olevassa kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa linjataan päästökaupan piiriin kuuluvan teollisuuden ja energiantuotannon ilmastotoimista. EU:n laajuinen päästökauppa on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi päästöjen vähentämiseen. Vuosina 2014-2019 päästökauppasektorin päästöt ovat pudonneet neljänneksellä. Samaan aikaan sen ulkopuolisilla sektoreilla päästövähennys on yhteensä vain 6%. Päästökauppa toimii, koska hiilelle on asetettu hinta. Kannusteet päästöjen vähentämiseksi ovat näin kohdallaan. Päästökaupan horjuttaminen olisi ilmastokriisin torjumisen kannalta tuhoisaa. Sen sijaan valmistelussa oleva päästökaupan vahvistaminen ja laajentaminen muun muassa meriliikenteeseen ja lämmitykseen olisi tehokas keino päästövähennysten vauhdittamiseen. 

 

Arvoisa puhemies,

yksi energiapolitiikkamme keskeisimmistä kysymyksiä on, miten korvaamme polttoon perustuvat energiaratkaisut ja erityisesti puun polton kestävästi. Vihreiden kanta on, että rajallinen puuraaka-aineemme on käytettävä energiantuotannon sijaan mahdollisimman korkean jalostusasteen tuotteisiin. Pidämmekin tärkeänä strategian linjausta, että ainespuun ja järeän lahopuun ohjautumista polttoon vältetään, ohjauskeinoja selvitetään ja niitä varaudutaan tarvittaessa käyttämään.

Korvaavien vaihtoehtojen vauhdittamiseksi Vihreät ovat esittäneet ainespuun polton verotusta.

Viime toukokuussa saimme hälyttävän ennakkotiedon Suomen hiilinielujen romahtamisesta. Metsiemme hakkuumääriä ei voi nostaa, koska se vaarantaisi kriittisellä tavalla ilmastotavoitteiden saavuttamisen ja kiihdyttäisi luontokatoa. Uudet energiainvestoinnit on perustettava muuhun kuin puun polttoon. 

 

Arvoisa puhemies, 

niin ilmastonmuutoksen kuin luontokadonkin juurisyynä on luonnonvarojen ylikulutus. Meidän on muutettava tapaamme käyttää luonnonvaroja myös energiantuotannon osalta. Kiertotalouteen siirtymistä on vauhditettava.

Jotta mineraaleja riittää vihreän siirtymän tarpeisiin, on varmistettava, että teollisuuden sivuvirrat ja jätteet pystytään hyödyntämään tehokkaasti ja että kerran kaivetut mineraalit pysyvät kierrossa. Tarvitsemme nykyistä vahvempia ohjauskeinoja, jotta kierrätysmateriaalin käyttäminen on aina edullisempaa kuin neitseellisen raaka-aineen. 

Tuulivoiman osalta käsissämme on miljardiluokan investoinnit. Tuulivoiman ja tutkavalvonnan yhteensovittamiseen on löydettävä Suomen turvallisuutta vaarantamaton ratkaisu, jotta tuulivoimaa saadaan rakennettua tasapainoisesti eri puolille maata.

Vihreät ovat esittäneet aurinkosähkön vähintään kymmenkertaistamista vuoteen 2025 mennessä. Ydinvoimalla on silläkin oma tärkeä roolinsa puhtaan energian tuotannossa. 

Myös energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen on otettava voimallisesti keinovalikoimaan. Kulutusjoustot on otettava käyttöön tasaamaan sähköpiikkejä huippukulutuksen aikana niin kotitalouksissa kuin teollisuudessa.

Vetyteknologian kehittämisessä Suomen on otettava voimakkaampaa etunojaa. Yksi keino tähän olisi erillisen vetystrategian laatiminen. 

 

Arvoisa puhemies, 

siirtyminen fossiilisista puhtaisiin energiamuotoihin on globaalissa mittakaavassa valtava haaste, mutta myös suuri mahdollisuus. 

Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n ennusteen mukaan seuraavan viiden vuoden aikana maailmassa rakennettavasta uudesta energiantuotannosta jo 95 prosenttia on uusiutuvaa. Tässä murroksessa Suomen kannattaa olla mukana. Se tuo Suomeen investointeja ja työtä.

Vihreä eduskuntaryhmä tukee kansallisen ilmasto- ja energiastrategian nopeaa toimeenpanoa hyvässä yhteistyössä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa. 

Haluamme olla rakentamassa Suomea, Eurooppaa ja maailmaa, joka kykenee ratkaisemaan ilmastokriisin ja luontokadon sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.