Touko Aallon ryhmäpuhe valtiopäivien avajaiskeskustelussa 14.2.2018

14.02.2018

Arvoisa puhemies, Tässä salissa puhutaan usein velasta. Siitä pääministerikin puhui. Liian usein tuo puhe velasta on kuitenkin yksisilmäistä.

Liian usein keskitytään vain euroihin.

Euromääräisen velan taittaminen on tietysti tärkeä tavoite.

Tuon tavoitteen nimissä
ei silti voi alentaa osaamistasoa
ja kasvattaa tuloeroja.

Tuon tavoitteen nimissä,
ei myöskään voi kasvattaa
ympäristö- ja ilmastovelkaa,
joka lankeaa
tulevien sukupolvien harteille.

Olennaista on katsoa pidemmälle,
Suomen seuraavaan sataan vuoteen
eikä tuijottaa vain yhden vuoden viivan alle.

Arvoisa puhemies,
Satavuotiaan taipaleensa aikana
kansakuntamme on noussut
köyhyydestä
yhdeksi maailman vauraimmista
ja osaavimmista kansoista.

Sinne on päästy tekemällä
historiallisia suurtekoja,
joista keskeisin
on jokaisen lapsen mahdollisuus
kouluttautua ja tavoitella unelmiaan.

Nyt
on aika kysyä,
miltä Suomen seuraavat
sata vuotta näyttävät.

Seuraavaan sataan vuoteen
lähdemme tilanteessa, jossa
lasten ja nuorten pahoinvointi kasautuu
ja kouluttamattomuus periytyy.

Tilanteessa,
jossa koululaisten oppimistulokset
ovat laskussa
ja sukupuolten väliset oppimiserot
ovat OECD-maiden suurimmat.

Tilanteessa,
jossa työttömän lapsella
ei ole yhdenvertaista oikeutta
täyspäiväiseen varhaiskasvatukseen.

Eräs alakoulun rehtori
ja erityisopettaja kiteytti hyvin,
miksi meidän velvollisuutemme
on huolestua näistä asioista:

Hän sanoi meille, että
“Päättäjien pitäisi ymmärtää,
että koulu ei ole nykypäivänä
pelkästään paikka
missä opetetaan.
Se on osalle oppilaista ainoa paikka,
jossa lapsi tulee nähdyksi
ja hänestä ollaan kiinnostuneita”.

Arvoisa puhemies,
Tämä alleviivaa koulutukseen
panostamisen tärkeyttä.
Vihreiden arvovalinta
olisi ollut panostaa tänä vuonna
puoli miljardia euroa lisää koulutukseen.

Me Vihreät haluamme rakentaa
lapsiystävällistä Suomea.

Koska jokaisen lapsen unelmat
ovat yhtä tärkeitä
eikä yhdenkään lapsen koulutie
saa katketa liian varhain

Arvoisa puhemies,
Koulutus on myös talouskysymys.
Työelämä on murroksessa.
Myös hallitus on sen tunnistanut.

Myös hallitus on tunnistanut sen,
että erityisen suuressa vaarassa
tippua työmarkkinoilta
ovat ne 620 000 henkilöä,
joilla ei ole toisen asteen koulutusta.

Hallitus väittää vastaavansa
näihin huoliin
ammatillisen koulutuksen reformilla,
vaikka tosiasiassa
se on leikannut
nimenomaan ammatillisesta koulutuksesta
190 miljoonaa euroa.

Nämä leikkaukset johtavat siihen,
että yhä useampi nuori
jätetään yksin työpaikalle oppimaan
ja samalla opettajia on jouduttu
ja joudutaan
irtisanomaan.

Lähiopetuksen määrä on jo romahtanut.
Se kiihdyttää erityisesti eniten tukea
tarvitsevien putoamista opinnoista.

Tulevien vuosien aikana nämä leikkaukset
johtavat alueelliseen eriarvoistumiseen,
kun koulutuspaikkoja vähennetään
ja toimipisteitä suljetaan
pienemmiltä paikkakunnilta.

Arvoisa puhemies,
Kansalliset taloudet kulkevat
kansainvälisen talouden virrassa.

Nousu- ja laskusuhdanteet eivät ole
kansallisten päättäjien käsissä.
Kunnian ottaminen tai syyllisten etsiminen
ei suhdanteiden heilahdellessa
ole vastuullista puhetta.

Vihreät ovat tyytyväisiä
jokaisesta uudesta työpaikasta.
On hiekkalaatikkopolitiikkaa kinastella,
milloin ja kenen toimesta
talouskasvu on rantautunut lopulta Suomeen.

Olennaista on nyt katsoa tulevaisuuteen.
Suomen talouden haasteet
ovat ennen kaikkea rakenteissa.

Ihmisten perusturvaa
ja koulutusta heikentämällä
Suomea ei laiteta kuntoon.

Sen sijaa verotusta, sosiaaliturvaa
ja työmarkkinoita uudistamalla
varaudutaan kestävällä tavalla
tulevaisuuteen.

Kun kansainvälisen talouden suhdanteet
seuraavan kerran kääntyvät,
olemme heikoilla jäillä ilman uudistumista.
Meillä ei ole enää Nokiaa,
ei ylijäämäisiä budjetteja,
velkaantuminen on kasvanut
ja huoltosuhde heikentynyt.

Ilman isoja uudistuksia
joudumme tulevaisuudessa
isoihin leikkauksiin
ja sitä Vihreät eivät voi sallia.

Uudistusten aika on nyt.
Ja juuri siksi
on valitettavaa,
että hallitus on juuri epäonnistunut
yhdessä tärkeimmistä uudistuksista.

Keskustan ja kokoomuksen ilmiriita
kaatoi perhevapaauudistuksen,
joka olisi tarvittu,
jotta äitien asema työelämässä paranisi
ja isien asema kotona vahvistuisi. Jotta lapsen etu toteutuisi.

Arvoisa puhemies,
Se, mistä meidän
tulee myös kantaa huolta
seuraavan sadan vuoden aikana,
on suomalaisille rakas
ja mittaamattoman arvokas
luonto ja ympäristö.

Vihreät tekevät politiikkaa,
joka asettaa yhteiskunnan toiminnan
luonnon kantokyvyn rajoihin
ja turvaa luonnon monimuotoisuuden.

Aikamme politiikan
tärkeimmät tehtävät
ovat ilmastonmuutoksen
ja luonnon monimuotoisuuden
heikkenemisen torjuminen.

Hallituksen omista
energia- ja ilmastostrategian
vaikustusarvioinneista käy ilmi,
että Suomen päästöt eivät vähene
lainkaan vuoteen 2030 mennessä,
jos hallituksen kaavailemat massiiviset metsähakkuut
toteutetaan.

Samasta asiasta huomautti
190 tutkijan julkinen kirje,
joka osoittaa
puun käytön voimakkaan lisäämisen
kiihdyttävän ilmastonmuutosta
ja heikentävän luonnon monimuotoisuutta.

Arvoisa puhemies,
Seuraavan hallituksen tehtävänä
on uudistaa yhteiskuntaa
taloudellisesti,
sosiaalisesti
ja ekologisesti kestävälle pohjalle.

Euromääräisen velan ohella
on tehtävä töitä
sosiaalisen velan
ja ympäristövelan vähentämiseksi.

Se on tämän ajan päättäjien tärkein tehtävä.