Touko Aallon ryhmäpuhe Vihreiden vaihtoehtobudjetista 15.11.2017

15.11.2017

Arvoisa puhemies, Olen kiertänyt paljon ympäri Suomea, keskustellut ihmisten kanssa kaduilla ja toreilla, kahviloissa ja junissa.

Näitä ihmisiä on yhdistänyt
yksi asia.

He kaikki haluavat muutosta.

Muutosta siihen,
mihin tämä maa on tällä hetkellä menossa.

Muutosta siihen,
miten tämä maa kohtelee heikoimpiaan.

Hallituksen politiikalle
on olemassa vaihtoehtoja.

Vihreiden tulevaisuusbudjetti
on osoitus siitä.

Se vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta,
investoi puoli miljardia euroa lisää koulutukseen,
torjuu ilmastonmuutosta ja
toteuttaa tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.

Vihreiden tulevaisuusbudjetti on
oikeudenmukainen vaihtoehto
Suomen tulevaisuudelle.

Kysymys on arvovalinnoista.

Valtion budjetissa
jokainen euro on arvovalinta.

Vihreiden arvovalinta
on investoida koulutukseen lisää
puoli miljardia euroa.

Valintamme on torjua köyhyyttä
yli 640 miljoonan eurolla.

Kaikki tämä voidaan toteuttaa
ottamatta enempää velkaa
kuin hallitus.

Koska kyse on
arvovalinnoista.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen oma selvitys
nosti maamme keskeisimmäksi
sisäisen turvallisuuden haasteeksi
entisestään laajenevan syrjäytymisen.

Sen, että kansalaiset jakautuvat
menestyviin ja syrjäytyviin.

Hallituksen oma politiikka
syventää tätä ongelmaa.

Se syrjäyttää yhä enemmän ihmisiä.

Köyhyys, eriarvoisuus ja osattomuus
kasvavat jatkuvasti,
vaikka taloudessa on saavutettu
käänne parempaan.

Koulutuksesta
ja ihmisten perusturvasta
on leikattu valtavasti.

Samaan hallitus on veropolitiikallaan suosinut hyvätuloisia ja omia eturyhmiään eikä ole tavoitellut tuloerojen kaventamista.

Suurimman taakan leikkaustoimista
kantavat pienipalkkaiset ja naisvaltaiset alat
julkisella sektorilla.

Köyhyys ja eriarvoisuus lisääntyvät,
kansalaisten turvallisuuden tunne heikkenee.

Suomalaiset eivät ole antaneet
hyväksyntäänsä tällaiselle politiikalle.

Hallituksen talouskuripolitiikka
on hyvin valikoivaa.

Se ei koske
tehottomia ja ympäristölle haitallisia vero- ja yritystukia.

Se ei koske
veronalennuksia kaikkein hyvätuloisimmille.

Eikä se koske
yksityisten terveysfirmojen tuottojen kasvattamista.

Se koskee etenkin ihmisten perusturvaa,
ja se koskee koulutusta.

Arvoisa puhemies,

Vihreiden vaihtoehto on
yli 640 miljoonan euron paketti
köyhyyden torjuntaan.

Vihreät sitoo
Kelan maksamat etuudet takaisin indeksiin
ja peruuttaa viime vuonna
etuuksiin tehdyt jäädytykset ja leikkaukset.

Vihreät keventää
pienituloisten verotusta
korottamalla kunnallisveron perusvähennystä.

Vihreät tekee
opintotukeen tasokorotuksen,
ja peruu
asumistukeen suunnitellut leikkaukset.

Arvoisa puhemies,

eriarvoisuus ja huoli syrjäytymisestä
kasvavat suomalaisessa peruskoulussa.

Osaamistulokset, koulutuksen tavoittavuus
ja tasa-arvo laskevat.

Unescon kansainvälinen koulutusraportti
on maamme osalta karua luettavaa.

Ennen eduskuntavaaleja
hallituspuolueet keskusta ja kokoomus
antoivat lupauksen:
koulutuksesta ei enää leikata.

Tämän lupauksen ne rikkoivat.
Sen sijaan keskusta ja kokoomus
leikkaavat varhaiskasvatuksesta,
leikkaavat peruskoulusta,
leikkaavat ammatillisesta opetuksesta,
leikkaavat ammattikorkeakouluilta,
leikkaavat yliopistoilta.

Suomalaisen koulutuksen perustaa
on nakerrettu pala palalta.

Pienet täsmäpanostukset
eivät riitä korjaamaan tehtyjä virheitä.

Mittavia koulutusleikkauksia
on edelleen voimassa.

Ne vaarantavat koulutuksen tasa-arvon
ja heikentävät opetuksen ja tutkimuksen laatua.

Ne vievät pohjaa osaamiseen nojaavasta
talouden kasvusta.

Arvoisa puhemies,

Vihreiden vaihtoehto on
panostaa puoli miljardia euroa lisää
koulutukseen.

Vihreät palauttaa
jokaiselle lapselle oikeuden täyteen päivähoitoon.

Vihreät pienentää ryhmäkokoja,
ja toteuttaa osa-aikaisen
maksuttoman varhaiskasvatuksen viisivuotiaille.

Vihreät investoi peruskoulun laatuun
ja tasa-arvon parantamiseen.
Vihreät lisää ammatilliseen koulutukseen
aloituspaikkoja, lähiopetusta
ja opettajia.

Vihreät varmistaa,

että suomalaisissa yliopistoissa on jatkossakin
korkean tason opetusta ja tutkimusta.

Vihreät sitoo koulutusmenot takaisin indeksiin.

Arvoisa puhemies,

budjetissa jokainen euro
on arvovalinta.

Nyt tärkeintä on torjua eriarvoisuutta ja köyhyyttä
sekä investoida koulutukseen.

Se on Vihreiden arvovalinta.

Yhdellä budjetilla ei muuteta koko maailmaa,
mutta se on apuväline
paremman käänteen tekemiseen.

Meidän pitää katsoa kauemmas,
ottaa askelia kohti isompaa kuvaa.

Se tarkoittaa uudistuksia
yhteiskuntamme tärkeimpiin rakenteisiin.
Uudistuksia tarvitaan,
jotta työttömille ihmisille
saadaan töitä
ja hyvinvointivaltio
voidaan turvata.

Uudistuksia tarvitaan,
koska hallitus ei
– talouskasvusta huolimatta –
pääse työllisyystavoitteeseensa.

Vihreät haluaa uudistaa verotuksen,
sosiaaliturvan ja työmarkkinat.

Muuten olemme jatkossa
joka vuosi entistä vaikeampien
budjettipäätösten edessä.

Tarvitsemme toimia
ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Ne auttavat myös
uudistamaan taloutta.

Vihreät haluaa toteuttaa
aidosti tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.

Haluamme parantaa
naisten asema työelämässä
ja vahvistaa isien roolia kotona.
Vihreät tahtoo kunnollisen perustulokokeilun.

Sitä on laajennettava
erilaisille ja useammille ihmisille
ympäri maata.

Vihreät haluaa verottaa vähemmän
työtä ja yrittämistä,
enemmän haittoja ja kulutusta.

Tulonsiirroilla varmistamme,
että pienituloisten asema
ei heikkene.

Vihreät haluaa työmarkkinoille lisää joustoa.
Se auttaa pieniä yrityksiä
ja työllistymistä.

Vihreät haluaa sote-uudistuksen,
joka keskittyy
terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen,
kustannusten hillitsemiseen
ja saumattomiin hoivaketjuihin.

Ei arvovaltakiistoihin.

Nyt tarvitaan oikeudenmukaisuutta
ja visiota tulevaisuudesta.

Muutosta siihen,
mihin suuntaan tämä maa on menossa.

Muutosta siihen,
millaiseksi tämän satavuotiaan maamme
tarina on muodostumassa.

Ja muutosta siihen,
miten tämä maa
kohtelee ihmisiään.

Tähän muutokseen Vihreät on valmis.
On toiminnan aika.