Touko Aalto hallituksen budjettipäätöksistä: Valtavien leikkausten päälle hyviä paikkauksia

31.08.2017

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto kommentoi tuoreeltaan hallituksen budjettiriihen tuloksia. Aalto on tyytyväinen siihen, että hallitus on kuullut Vihreiden viestin perhevapaiden uudistustarpeesta sekä koulutuksen ja osaamisen tärkeydestä, vaikka toimet ovatkin riittämättömiä.

– Hallitus puhuu lisäsatsauksista koulutukseen ja osaamiseen, kun se tosiasiassa peruu vain omia leikkauksiaan. Nämä panostukset koulutukseen eivät riitä paikkaamaan hallituksen aiempia leikkauksia, jotka ovat edelleen voimassa. Esimerkiksi ammatillinen koulutus saa nyt 10 miljoonaa euroa, kun siitä on aiemmin säästetty lähes 200 miljoonaa, Aalto toteaa.

– Suunta on oikea, mutta riittämätön. Koulutukseen ja osaamiseen olisi voitu kohdentaa huomattavasti enemmän, jos hallitus olisi aloittanut vero- ja yritystukien perkaamisen jo tässä budjettiriihessä, Aalto jatkaa.

– Olemme pettyneitä siihen, että hallituksen puhe välittämisestä ei tarkoittanut pienitulosten etuuksien sitomista takaisin indeksiin tai julkisen sektorin lomarahaleikkausten lyhentämistä. Osa liikkumavarasta olisi pitänyt käyttää tähän ja syrjäytymisen ehkäisyyn, Aalto sanoo.

– Hienoa, että hallitus on lopultakin valmis käynnistämään perhevapaiden uudistuksen. Se ei voi enää odottaa. Uudistusta valmistelevan työryhmän on nyt pidettävä huolta siitä, että uusi malli todella lisää tasa-arvoa, perheiden valinnanvapautta ja joustavuutta. Vapaat pitää uudistaa tähän päivään, Aalto toteaa.

– Yritystukien karsiminen olisi pitänyt aloittaa jo nyt. Valmistelua ja tutkimusta on jo tehty riittämiin, ja selvästi tehottomiin tai ympäristölle haitallisiin tukiin olisi voitu puuttua heti. Viittaan etenkin energiaveropalautuksiin ja päästöhuutokauppakompensaatioon, joissa puhutaan yhteensä yli 260 miljoonan euron tuista, Aalto sanoo.

– Kannatamme lisärahan suuntaamista tuomioistuimille turvapaikkavalitusten käsittelyyn. Käsittelyn nopeuden lisäksi on tärkeää, että turvapaikkaprosessi on laadukas. On pidettävä huolta turvapaikanhakijoiden oikeusturvasta, jossa nyt on vakavia puutteita, Aalto sanoo.

– Hallituksen budjettiriihessä listaamat toimenpiteet terrorismin torjumiseksi herättävät huolta ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja lisäjännitteiden luomisesta yhteiskuntaan. Lisärahat poliisin työhön taas tulevat tarpeeseen, hän toteaa.

– Hallitus on lopultakin heräämässä suomalaisten huoleen metsäluonnon tilasta. 10 miljoonan satsaus Etelä-Suomen metsien suojeluohjelma METSOon yhdessä kasvavien hakkuumäärien kanssa ei kuitenkaan riitä lähellekään pysäyttämään metsäluonnon monimuotoisuuden heikkenemistä vuoteen 2020 mennessä, mihin Suomi on sitoutunut, Aalto sanoo.