Translaki myöhästyy jälleen – koska saamme uuden translain eduskunnan käsiteltäväksi, ministeri Kiuru?

27.10.2021

Translain uudistusta on odotettu jo liian pitkään. Silti se näyttäisi jälleen viivästyvän useilla kuukausilla. Olemme jo yli puolessa välissä hallituskautta, joten uusilla lakihankkeilla alkaa olla kiire, mikäli hankkeet on tarkoitus viedä läpi vielä tämän kauden aikana. Translain valmistelu keskeytyi jo kertaalleen vuodeksi koronapandemian vuoksi. Nyt katse kohdistuu ministeri Kiuruun: onko translaki tulossa eduskuntaan sellaisella aikataululla, että se ehditään myös hyväksyä?

Suomen translaki on auttamatta vanhentunut. Se loukkaa transtaustaisten ihmisten yksilönvapauksia ja itsemääräämisoikeutta. YK:n ihmisoikeuskomitea antoi huhtikuussa 2021 Suomelle suosituksen translain uudistamiseksi. Myös Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ja lukuisat oikeustieteen asiantuntijat ovat kritisoineet lain nykytilaa kovin sanakääntein. Huomenna torstaina eduskunnan käsittelyssä on Oikeus olla -kansalaisaloite, joka sai vain kahdessa päivässä vaadittavan yli 50 000 suomalaisen tuen. Lopulta aloite keräsi yhteensä 68 374 allekirjoitusta. 

On yksiselitteisen selvää, että uusi translaki tarvitaan ja se tarvitaan pian. Translain uudistus onkin yksi tämän hallituksen tärkeimmistä toimista ihmisoikeuksien edistämiseksi Suomessa. Siksi on pysäyttävää, että translain uudistus näyttäisi siirtyvän jälleen eteenpäin useilla kuukausilla, vieläpä ilman minkäänlaista julkista keskustelua.

Kysyimme huhtikuussa Bella Forsgrénin kanssa, miten lakihanke etenee. Silloin ministeri Kiurun vastauksesta ilmeni, että lakihanke etenee uudistetun aikataulun mukaisesti ja että valmistelusta on tarkoitus viestiä laajasti. Toistaiseksi valmistelutyöstä ei ole kuitenkaan viestitty muuta kuin että asiaa valmisteleva työryhmä on perustettu.

Siksi kysyimme eilen uudemman kerran ministeri Krista Kiurulta, että aikooko hän tuoda esityksen translain uudistamiseksi riittävän ajoissa, jotta se ehditään myös hyväksyä eduskunnassa. Pelkona on, että aloite jää keskeneräisten hankkeiden pöytälaatikkoon hallituskauden päättyessä. Nyt on korkea aika priorisoida translain uudistuksen edistäminen ja huolehtia, ettei valmistelua pitkitetä turhaan. Uusiin viivästyksiin ei ole enää varaa. 

Samalla tulee huolehtia siitä, että asiantuntijoiden ja kansalaisten esittämät huolet esimerkiksi transnuorten oikeuksien toteutumisesta huomioidaan uudistusta tehtäessä. Translain viiväestyessä jälleen meidän päättäjien tulee vähintään huolehtia siitä, että laki valmistuessaan vastaa transyhteisöjen ja tuhansien suomalaisten painavasti perusteltuihin toiveisiin ja vaatimuksiin.

On korkea aika uudistaa translaki ihmisoikeuksia kunnioittavaksi.