Tukea nuorille lisätalousarviossa

25.02.2021

Osa nuorista voi huonosti, ja huono-osaisuus on vaarassa kasaantua entisestään. Pandemian myötä tämä kehitys on voimistunut ja tähän on puututtava. Panostamme hallituksen lisätalousarviossa lasten, nuorten ja perheiden tukeen. Teemme myös satsauksen koronan aikana tiukilla olleen kulttuurialan tukemiseksi.

Monilla nuorilla menee koronapandemiankin aikana hyvin. Koronan myötä hyvinvointi- ja oppimiserot ovat kuitenkin kasvaneet ja kotitaustan merkitys lasten ja nuorten pärjäämisen suhteen on korostunut. Perheväkivalta on lisääntynyt, eikä koti ole kaikille turvallinen paikka. Osalle oppilaista vähäiset kontaktit koulun aikuisiin ovat lisänneet oppimisvaikeuksia ja mielenterveysongelmia. Työttömyysluvut ovat näyttäneet myös nuorten osalta huolestuttavilta.

Hyvinvointivaltio on tehnyt parhaansa, mutta ei ole pystynyt tasoittamaan tilannetta. Me emme halua ottaa sitä riskiä, että menetämme kokonaisia sukupolvia. 

Siksi panostamme tänään julkistetussa lisätalousarviossa 17,5 miljoonaa euroa lasten, nuorten ja perheiden tukeen. Näillä saadaan paljon kullanarvoisia arjessa selviytymistä tukevia sosiaalipalveluita ja lisää resursseja lasten ja nuorten mielenterveyspalveluille.

Myös 17,5 miljoonaa euroa ammatillisen koulutuksen tukitoimiin on tärkeä panostus. Tukitoimilla ehkäistään opintojen keskeyttämistä, lisätään opiskeljoiden hyvinvointia ja tasoitetaan osaamiseroja. Koulutuksella rakennetaan nuorille tulevaisuutta.

Harrastusmahdollisuudet ovat tärkeitä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta. Järjestöille annetaan lisätalousarviossa tukea nuorten harrastus- ja kesätoimintaan. Samalla ehkäistään yksinäisyyttä ja tasataan mahdollisuuksia harrastaa taustasta riippumatta.

Nämä panostukset ovat tarpeen, ja niitä epäilemättä tarvitaan lisää myös jatkossa.

Tukea kulttuurille ja öljylämmityksestä luopumiselle

Kulttuurialan toimijat ovat olleet korona-aikana kovilla. Esitämme lisätalousarviossa 15 miljoonan euron lisäystä taiteen edistämiskeskuksen apurahoihin ja viiden miljoonan euron tukea elokuva-alalle. Kulttuurialalla on aivan keskeinen rooli koko yhteiskuntamme kehitykselle ja se tuo elämäämme iloa myös pandemian jälkeen.

Esitämme lisätalousarviossa myös kymmenen miljoonan euron lisärahoitusta supersuositun öljylämmityksestä luopumisen tukeen. Viime vuonna käyttöön otettua tukea on haettu niin innokkaasti, että alkuperäiset määrärahat olivat vaarassa loppua kesken. On mahtavaa, että ihmiset ovat näin innokkaasti vähentämässä lämmityspäästöjään.

Koronakriisi on myös osoittanut, että sosiaaliturvamme ei ole riittävän joustava kriisitilanteissa eikä vastaa ihmisten muuttuviin elämäntilanteisiin. Jatkammekin nyt myös työttömyysturvan suojaosan korottamista samoin kuin yrittäjien oikeutta työmarkkinatukeen. Nämä ovat askeleita kohti perustuloa ja näkisin, että vastaavia muutoksia tulisi ottaa käyttöön myös kriisiaikojen ulkopuolella, jotta ihmisten muuttuvat elämäntilanteet huomioitaisiin paremmin myös sosiaaliturvan osalta.

Nyt tärkeimpiä tehtäviämme on pitää huolta siitä, ettei tästä kriisistä jäisi pitkäaikaisia seurauksia niin yhteiskuntaamme kuin yksilöiden elämään. Nousemme kriisistä vain, kun pidämme kaikki mukana.