Turkistarhauksen aika on ohi Euroopassa

19.05.2022

On syvästi epäeettistä kasvattaa villieläimiä pienissä häkeissä turkisten tähden. Eläinten vangitseminen turkin takia tapettavaksi pieneen häkkiin aiheuttaa vakavaa kärsimystä, sairauksia ja käyttäytymishäiriöitä. Nyt eurooppalainen kansalaisaloite Fur Free Europe vaatii EU:ta kieltämään turkistarhauksen.

Viesti on selvä: turkistarhaus on kiellettävä eettisesti ja ekologisesti kestämättömänä. Mitä aiemmin päätös tehdään, sitä joustavampi siirtymä on tuottajille. Muutos tulee joka tapauksessa: 12 jäsenmaata on hiljattain kehottanut Euroopan komissiota selvittämään vaihtoehtoja turkistarhauksen kieltämiseksi EU:ssa.

Jäsenmaiden aloitteen lisäksi kiellolle on laaja kansalaisten tuki. Fur Free Europe ei ole pelkkä vetoomus: jos aloite kerää miljoona allekirjoitusta, Euroopan komission täytyy ottaa aloite käsittelyyn. Tässä jokainen voi vaikuttaa: allekirjoittamalla aloitteen, otat kantaa eläinoikeuksien puolesta.

Aiempi End the cage age -kansalaisaloite vaati muiden tuotantoeläinten, kuten kanien, kanojen ja vasikoiden, häkkikasvatuskieltoa EU:ssa. Komissio otti asian edistääkseen ja aloitteen mukaan kielto astuisi voimaan viimeistään 2027 mennessä. Seuraavaksi ovat vuorossa turkiseläimet.

Europarlamentin eläinoikeuksia puolustavassa ryhmässä olen tehnyt työtä turkistarhauksen kieltämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi nykyisissä tarhausmaissa. Isossa osassa länsi-Eurooppaa turkistarhaus on jo tavalla tai toisella kielletty. Nyt kaikkien EU-maiden on aika seurata perässä.

Turkistarhaus on taantuva ala kaikkialla Euroopassa, eikä sen ylläpitäminen Suomessa ole eduksi maamme maineelle tai työpaikoille. Jo ennen koronapandemiaa ja Ukrainan sotaa, joka katkaisi myynnin Venäjälle, turkisalan kannattavuus on ollut heikkoa ja monet tilat ovat olleet taloudellisesti ahtaalla. Epäeettisyyden lisäksi taloudelliset realiteetit puhuvat turkistuotannon alasajon puolesta. On tärkeää, että kun tuotannosta luovutaan, samalla koulutetaan ja tuetaan siirtymässä yrittäjiä ja työntekijöitä uusiin ammatteihin.

Usein väitetään, että jos turkistarhaus Euroopassa taikka Suomessa kiellettäisiin, tuotanto siirtyisi muihin maihin, joissa eläinten olosuhteet ovat vielä huonommat. Koskaan ei voi perustella eettisten periaatteiden sivuuttamista sillä, että joku muu tekisi vielä huonommin. Silloinhan ei mikään hyvä etenisi.

Allekirjoita aloite: www.furfreeeurope.fi