Turkistarhaus lopetettava viiden vuoden siirtymäajalla

22.06.2020

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee parhaillaan uutta turkisasetusta. Sen tavoitteena tulee olla turkiseläinten elinolojen merkittävä parantaminen sekä koko alan hallittuun alasajoon valmistautuminen.

Vaikka ymmärrys eläinten oikeuksista on viime vuosina lisääntynyt, ei suunnitelmaa eläintuotannon julmimman muodon, turkistarhauksen, alasajosta ole vieläkään tehty. Me Vihreät olemme jo pitkään vaatineet turkistarhauksen hallittua alasajoa, joka tehtäisiin turkistuottajien kannalta reilusti.

Eläinten olosuhteet turkistarhoilla ovat sietämättömät, eikä turkiseläinten hyvinvointia ole onnistuttu parantamaan riittävästi vapaaehtoisin keinoin. Siksi jopa yli 70 % suomalaisista vastustaa nykymuotoista turkistarhausta, ja alan kannattavuus on hyvin heikko. Ihmiset tahtovat, että eläimiä kohdellaan hyvin.

Monissa muissa pohjoismaissa turkistarhausta on jo rajoitettu. Ruotsissa ja Tanskassa ei tarhata kettuja ja Norjassa turkistarhaus on kielletty kokonaan. Suomi on pahasti muita pohjoismaita jäljessä.

Olisi myös tarhaajien etu, että koko ala ajettaisiin alas hallitusti Suomessa. Turkisten kysyntä tulee nimittäin hiipumaan ennestään tulevina vuosina. Yhä useampi muotitalo on jo lopettanut turkisten käytön kokonaan niiden epäeettisyyden vuoksi.

Turkistarhauksesta luopuminen on osa koko suomalaisen yhteiskunnan muutosta kohti maata, jossa sekä ihmisten että eläinten on hyvä olla. On selvää, että muutoksen on oltava reilu myös turkistarhaajien kannalta eikä ketään saa ajaa kohtuuttomaan tilanteeseen.

Siksi turkistarhauksesta luopumista on tuettava reilun muutoksen siirtymätuella, joka auttaa tarhaajia siirtymään uuteen elinkeinoon. Siirtymätukea voitaisiin jakaa seuraavan viiden vuoden ajan kaikille turkistarhaajille samalla, kun elinkeino kiellettäisiin lailla. Tuki tarkoittaisi esimerkiksi uraneuvontaa ja -valmennusta, muutos- ja investointitukia, opintoseteleitä, yritysneuvontaa ja muuta tarpeellista tukea sekä muutosturvaa mahdollistaen myös aikaisemman eläköitymisen.

Uuden turkisasetuksen on koko elinkeinon hallitun lopettamisen lisäksi parannettava eläinten hyvinvointia myös alasajon aikana. Olennaista on mahdollistaa pikaisesti eläinten lajityypillinen käyttäytyminen, josta sovittu myös hallitusohjelman eläinten hyvinvointilakia koskevassa kirjauksessa.

Lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistaminen tarkoittaa että turkistarhoilla esimerkiksi minkkien olisi päästävä uimaan ja kiipeilemään ja supikoirien talviunille. Turkisasetuksessa tulee myös kieltää kokonaan verkkopohjaiset häkit, kasvattaa häkkien kokoa ja turvata eläimille jatkuva pääsy sulan juomaveden ääreen.

On selvää, että työmme eläinten hyvinvoinnin puolesta jatkuu, vaikka kaikkea ei saataisikaan tällä hallituskaudella valmiiksi. Tahdon kiittää jokaista eläinten oikeuksia puolustavaa kansalaista yhteydenotoista ja viesteistä. Te teette arvokasta työtä puolustaessanne heitä, jotka eivät itse voi ääntään käyttää. Toivon, että jatkossa yhä useampi poliitikkokin herää vastustamaan sitä kaltoinkohtelua, mitä turkistarhaus eläimille aiheuttaa.