Turvapaikanhakijoiden väliaikainen työoikeuden laajentaminen on ajankohtainen ja tarpeellinen koronatoimi

05.06.2020

Eduskunnassa oli tänään käsittelyssä tärkeä laki HE 65/2020, jonka avulla saadaan helpotusta koronaepidemian aiheuttamaan työvoimapulaan erityisesti marja- ja vihannestiloilla. Laki on tärkeä suomalaisen ruoantuotannon turvaamiseksi.

Edeltävä hallitus muutti turvapaikanhakijoiden työllistymistä koskevaa järjestelmää hallituskauden lopussa. Uusi järjestämä korvasi aiemman järjestelmän. Kentällä järjestelmä on koettu byrokraattiseksi ja hankalaksi. Työnantajalla ei ole enää mahdollisuutta tarkistaa turvapaikanhakijan työoikeutta palvelunumerosta ja tämä on lisännyt epävarmuutta sekä työnantajien, että työntekijöiden ja – hakijoiden keskuudessa muun muassa siitä, että onko henkilöllä työssäkäyntioikeutta, vai ei.

Nyt käsittelyssä oleva lakiesitys helpottaa työvoimapulaa maatalousaloilla. Kausityöntekijöitä on ollut tiloille vaikeaa saada epidemia-aikana. Maatilat tarvitsevat nyt lainsäätäjiltä apua, jotta suomalaisen ruoan tuotanto voidaan turvata myös poikkeusoloissa.

Nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on koronaepidemian tukitoimena määräaikainen. Lain tavoitteena on, että turvapaikanhakijoiden karenssit puretaan niin, että turvapaikanhakija voi heti maahan tultuaan päästä töihin. Työnteko-oikeuden kestoa laajennetaan siten, että oikeus tehdä työtä jatkuu täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan, kuin turvapaikanhakija on oikeutettu vastaanottopalveluihin. Nämä muutokset koskevat työskentelyä maa-, metsä-, puutarha- ja kalatalouden työtehtävissä.

Esitys on saanut kiitosta maatalousyrittäjiltä esimerkiksi Lappeenrannassa, missä toimii valtion vastaanottokeskus Konnunsuolla. Lappeenrannassa yrittäjät ja vastaanottokeskus ovat tehneet hyvää yhteistyötä jo etukäteen kartoittaakseen sopivia ja halukkaita työntekijöitä tiloille töihin.  Kartoitusten pohjalta on havaittu, että monilla turvapaikanhakijoilla on korkea motivaatio tehdä töitä.

On pelkästään järkevää laajentaa turvapaikanhakijoiden työntekomahdollisuuksia aikana, jolloin maatilat tarvitsevat lisätyövoimaa, jotta suomalainen ruoantuotanto voidaan turvata. Nyt käsittelyssä oleva väliaikainen lakiesitys on hyvä kahden suuntaisesti. Useammat turvapaikanhakijat saavat mahdollisuuden työskennellä toimettomuuden sijaan ja maatalousyrittäjät saavat helpotusta kausityövoimapulaansa.