Tutkimus- ja innovaatiopolitiikan uusi suunta

13.12.2021

Teknologinen kehitys ja tiede luovat hyvinvointia, parantavat tuottavuutta ja auttavat ratkaisemaan maailmanlaajuisia ongelmia pandemioista ilmastonmuutokseen. Tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatioihin kannattaa panostaa – se maksaa itsensä takaisin.

Olemme kesän ja syksyn ajan etsineet ratkaisuja TKI-rahoituksen kasvattamiseen yhdessä kaikkien eduskuntapuolueiden kanssa parlamentaarisessa työryhmässä. Valmista tuli ja yhteisymmärrys löytyi! Ehdotamme kokonaisratkaisua, jolla Suomen TKI-rahoitus saadaan kasvatettua neljään prosenttiin BKT:sta. Tämän yhteisen tavoitteen ja keinojen takana ovat kaikki eduskuntaryhmät, mikä antaa vahvan viestin TKI-politiikan uudesta suunnasta. 

Ehdotamme, että Suomeen säädetään TKI-rahoituslaki, jolla määritellään julkisen sektorin tekemät vuosittaiset lisäpanokset TKI-rahoitukseen. Sen rinnalla ehdotamme laadittavaksi työryhmän linjaamia TKI-politiikan periaatteita noudattava ylivaalikautinen T&K-rahoituksen suunnitelma, joka vahvistaa sitoutumista T&K-rahoituksen ja toiminnan kehittämiseen sekä täsmentää rahoituksen käyttöä ja sisältöä.

Lähtökohtana on, että vastaavasti yksityinen sektori tekee omansa osansa eli että yhtä julkista euroa kohden yksityisiä euroja tulee kaksi. Yksityisen rahoituksen kehittymistä seurataan tarkasti ja sitä vauhdittamaan ehdotetaan luotavaksi T&K-verokannustinta, joka tukee TKI-investointien syntymistä kaikilla toimialoilla ja kaikenlaisissa yrityksissä. Monet nykyisistä verotuista ovat tehottomia tai jopa haitallisia, mutta tutkijoiden näkemyksen mukaan nimenomaan T&K-verokannustimella on paikkansa suorien T&K-tukien rinnalla. Vihreiden mielestä kannustimet kannattaa toteuttaa karsimalla ylläpitäviä tai ympäristölle haitallisia tukia ja kohdistamalla niitä uutta luovaan ja uudistavaan toimintaan.

Vihreät painottivat parlamentaarisen ryhmän työssä erityisesti koulutuksen ja tutkimuksen merkitystä ja laatua, tieteen vapautta, rahoituksen pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta, TKI-politiikan vaikuttavuutta sekä TKI-järjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä. Myös näiden teemojen merkityksestä löytyi työryhmässä yhteinen ymmärrys.

Onnistuminen TKI-tavoitteissa edellyttää vahvoja panostuksia osaamiseen ja koulutukseen. Nimenomaan ihmiset luovat uutta, keksivät ratkaisuja, tutkivat, kehittävät ja saavat aikaan ne innovaatiot, joiden avulla yritykset ja Suomi voivat menestyä ja ratkaista maailman ongelmia. On huolehdittava myös, että maamme on houkutteleva kansainvälisten osaajien näkökulmasta. Tämä nousee vahvasti esiin myös aihetta käsittelevässä tutkimuksessa sekä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja elinkeinoelämän vetoomuksissa. 

Tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita tehdään pitkällä, kymmenienkin vuosien horisontilla. On korkea aika siirtyä tempoilevuudesta pitkäjänteiseen rahoitukseen ja kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Työryhmän ehdotukset tukevat muutoksen toteutumista, mutta eivät tee siitä valmista. Työ kokonaisvaltaisen kehittämisen puolesta jatkuukin yhdessä tutkijoiden, sidosryhmien ja muiden asiantuntijoiden kanssa.