Otamme askeleen kohti energiaitsenäisyyttä ja kasvatamme tutkimusrahoitusta 

05.04.2022

Päätimme hallituksessa valtiontaloutta määrittävistä kehyksistä. Vauhditamme ja priorisoimme vihreän siirtymän investointeja. Perumme viime kehysriihessä tieteeseen kohdistetut leikkaukset ja teemme tutkimukseen merkittäviä uusia satsauksia. Autamme sotaa pakenevia ukrainalaisia ja lisäämme pysyvästi ammatillisen koulutuksen rahoitusta. Suomen turvallisuuden vahvistamiseksi teemme tärkeitä panostuksia puolustusvoimien ja rajavalvonnan resursseihin.

Venäjän järkyttävä hyökkäys Ukrainaan on tehnyt entistä näkyvämmäksi, että meidän on välttämätöntä irrottautua ulkomaisesta fossiilienergiasta nopeasti. Tällä hetkellä esimerkiksi lähes jokaisesta Suomessa öljyyn laitetusta eurosta päätyy osa vähintään välillisesti Putinin sotakoneiston kirstuun. Samaan aikaan eilen julkaistu hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti teroittaa, että ilmastokriisin torjumiseksi meidän on siirryttävä puhtaisiin ratkaisuihin jo tämän vuosikymmenen aikana. 

Hallitus on siksi kehysriihessä päättänyt vauhdittaa vihreän siirtymän investointeja ja ottaa jälleen uusia askeleita Putinin hyökkäyssotaa rahoittavasta fossiilisesta energiasta irtaantumisessa.

Olemme päättäneet vihreän siirtymän investointien kiihdytyskaistasta, jolla priorisoimme vihreiden hankkeiden lupien käsittelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että ympäristöystävälliset fossiilisista energiamuodoista irtautumista auttavat hankkeet nostetaan lupia käsiteltäessä jonon kärkeen, jotta päätökset voidaan tehdä viipymättä. Samalla myös lupien myöntämistä sujuvoitetaan vahvistamalla resursseja ja hyödyntämällä digitalisaatiota. Pidemmällä aikavälillä on selvää, että paras tapa sujuvoittaa ympäristöluvitusta olisi kerätä ympäristöasiat nykyisestä 17:sta eri virastosta yhden katon alle. Tätä vaihtoehtoa lähdemme nyt selvittämään. Vaikka lupa-asiat voivat äkkiseltään kuulostaa pieneltä, niillä on suuri vaikutus puhtaiden energiahankkeiden nopeaan liikkeelle saamiseen. 

Tulemme pikaisella aikataululla linjaamaan vielä erikseen lisätoimista energiaomavaraisuuden, huoltovarmuuden ja fossiilisista irtautumisen vahvistamiseksi. Tavoitteena on nopeuttaa merkittävällä tavalla vihreää siirtymää.

Tutkimukseen merkittäviä lisäpanostuksia

Suomi ei pärjää ilman uutta tietoa ja osaamista, ja tämä on aivan yhtä totta kriisien keskelläkin. Suomen keskeisin kilpailuvaltti on jatkossakin korkea osaaminen. Tutkimuksen rooli on kiistämätön myös vihreän siirtymän, uusien puhtaiden teknologioiden ja fossiiliriippuvuudesta irtautumisen kannalta. Tätä olemme nostaneet viime kehysriihen jälkeen kerta toisensa jälkeen esiin. 

Viime vuoden kehysriihen perusteella näytti siltä, että Suomen Akatemian määrärahat olisivat pudonneet vuodesta 2023 alkaen. Nyt kehysriihessä varmistimme, että näin ei tule käymään. Sen lisäksi että tiedeleikkaukset peruttiin, päätimme merkittävistä uusista tutkimus- ja kehittämistoimintaan tehtävistä satsauksista. 

Turvallisuuteen panostetaan laaja-alaisesti

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on pakottanut ajattelemaan uudestaan myös Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Näissä oloissa oli myös tärkeää varmistaa, että puolustusvalmius on korkealla tasolla ja puolustusvoimilla on riittävät määrärahat esimerkiksi kalustohankintoihin. 

Samaan aikaan on kuitenkin tärkeä nähdä myös laajan turvallisuuskäsityksen merkitys: kyse on muustakin kuin sotilaallisesta puolustuskyvystä. Myös rajavartiolaitoksen toimintaedellytyksellä ja kyberturvallisuudella on merkitystä, samoin kuin laajemmalla yhteiskunnallisella hyvinvoinnilla ja kriisinkestävyydellä. Siksi päätimme esimerkiksi rajavartiolaitoksen valvontalentokoneiden hankinnasta ja kyberturvallisuuteen käytettävien määrärahojen kasvattamisesta.

Turvallisuutta on myös ihmisten hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Turvaamme hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisen rahoituksen sekä jatkamme hoitotakuun toteuttamista. Yhtenä erityisen merkittävänä toimena pienituloisten suomalaisten tukemiseksi sosiaaliturvaetuuksiin tehdään jo kuluvana vuonna ylimääräinen indeksikorotus paikkaamaan Ukrainan sodasta johtuvaa elinkustannuksien nousua.

Panostamme tiukasta kehystilanteesta huolimatta myös koulutukseen. Hallituskauden alussa tehdyt määräaikaiset panostukset ammattikoulujen rahoitukseen muutetaan osittain pysyviksi. Tämä on tärkeä toimi nuorten tukemiseksi erityisesti koronakriisin aiheuttaman oppimisvelan umpeenkuromiseksi. 

Apua Ukrainasta pakeneville

Ukrainasta on paennut jo yli neljä miljoonaa ihmisiä ja sisäministeriö arvioi, että Suomeenkin voi saapua jopa 40 000–80 000 pakolaista. Meidän on varmistettava, että viranomaisilla ja järjestöillä on riittävät resurssit näiden pakolaisten vastaanottamiseen. Sotaa pakenevat ukrainalaiset ovat joutuneet kokemaan jo kovia. Nyt varmistamme sen, että he voivat luontevasti asettua Suomeen ja että tarvittavien palveluiden piiriin pääseminen varmistetaan esimerkiksi lasten varhaiskasvatuksen saamisen osalta.