Uusiutuvan energian ja vihreiden investointien avulla pääsemme irti fossiilienergian kriisistä

08.09.2022

Vihreä siirtymä uusiutuviin ja hajautettuihin energiamuotoihin on ainoa kestävä tie ulos Venäjän hyökkäyssodan ja fossiilisen energian rajun hinnanvaihtelun synnyttämästä energiakriisistä. Se on tärkeää sekä ilmastokriisin torjunnan että maan energiaomavaraisuuden kannalta, ja sillä pystytään painamaan energian hintaa alas. Hallitus esittää vihreiden investointien kiihdytyskaistaa ja energiaomavaraisuuslainoja.

Päätimme hallituksessa vihreän siirtymän investointien kiihdytyskaistasta, jolla vähennetään Suomen riippuvuutta fossiilisesta energiasta, lisätään energiaomavaraisuutta sekä siirrytään kohti ekologisesti kestävämpää taloutta. 

On arvioitu, että vihreiden investointien mittakaava voi olla Suomessa jopa kymmeniä miljardeja euroja. Elinkeinoelämä onkin korostanut, kuinka tärkeää on päästä eroon lupakäsittelyjen pullonkauloista. Tavoitteena siis on, että vihreän siirtymän investointeja käynnistettäisiin nyt mahdollisimman ripeästi.

Lupakäsittelyssä tullaan jatkossa antamaan etusija uusiutuvan energian, vähähiilisen vedynvalmistuksen, teollisuuden sähköistämisen, hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen sekä akkuteollisuuden hankkeille. Hankkeet eivät kuitenkaan saisi heikentää esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tilaa. 

Nyt korjataan myös sitä aukkoa, jota viime vuosikymmeninä tapahtunut ympäristöasioiden käsittelyyn käytettyjen resurssien leikkaus on aiheuttanut. Jos lupahakemuksia käsitteleviä virkahenkilöitä ei yksinkertaisesti ole riittävästi, ei käsittely tietenkään voi olla jouhevaa. Nyt lupakäsittelyn henkilöresursseja vahvistetaan ja sähköistä lupakäsittelyä kehitetään. Elinkeino-, liikenne -ja ympäristökeskukset sekä hallintotuomioistuimet saavat lisärahoitusta, joiden turvin ratkaisut syntyvät nopeammin niiden tasosta tinkimättä.

Energiaomavaraisuuslainat tekevät puhtaat ratkaisut mahdolliseksi entistä useammalle

Hallitus on päättänyt myös energiaomavaraisuuslainoista, joilla annetaan vauhtia pk-yritysten, kotitalouksien ja asunto-osakeyhtiöiden puhtaan teknologian investointeihin sekä energiatehokkuusremonttien tekemiseen. Puhtaat ja energiaomavaraisuutta vahvistavat ratkaisut ovat kodeille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille pitkällä aikavälillä myös kannattavia, mutta mittavien alkuinvestointien tekeminen on monelle taloudellisesti ollut mahdotonta. Tähän tarpeeseen energiaomavaraisuuslainat vastaavat.

Tavoitteena on, että uusi takausmalli kohdentuisi esimerkiksi hankintoihin, joilla parannetaan merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta tai uusitaan lämmitysjärjestelmiä uusiutuvia energiamuotoja, kuten maalämpöä, tuuli- ja aurinkoenergiaa hyödyntäviksi. Takausmalli voisi kohdentua myös kulkuneuvojen latausinfrastruktuurin rakentamiseen ja muihin vähäpäästöisen liikkumisen ratkaisuihin.

Toimet auttavat siis samaan aikaan ilmastotyössä ja fossiilisista energiamuodoista irtautumisessa.

Kyse on noin 700 miljoonan euron potista, eli todella merkittävästä uudesta kokonaisuudesta, joka on monella tapaa vaikuttavampi, kuin pelkät kansalaisille maksettavat suorat tuet voivat olla.

Vihreä siirtymä onnistuessaan tuo Suomeen niin työpaikkoja kuin investointeja. Kotitalouksien puhtaat energia- ja liikkumisratkaisut voivat puolestaan painaa kuluja alas tilanteessa, jossa elinkustannukset karkaavat käsistä. Nämä ovat ratkaisuja käsillä olevaan elinkustannusten nousuun ja energiakriisiin. Ilmastopolitiikan u-käännös tai tauolle laittaminen ei olisi sellainen.