Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi askeleet lasten tasa-arvoiselle oppimispolulle

27.02.2018

Vihreän eduskuntaryhmän mukaan koulutuksen tasa-arvon on annettu Suomessa rapautua jo vuosia. Kuitenkin Sipilän hallitus on toteuttanut historiallisen kovat koulutusleikkaukset, vaikka koulutus eriarvoistuu ja tukiverkot ovat jo pettäneet monen lapsen alta.

– On aika nostaa koulutus jälleen suomalaisen yhteiskunnan suunnannäyttäjäksi. 1970-luvulla Suomella oli varaa rakentaa peruskoulu. Keskellä 1990-luvun lamaa meillä oli varaa säätää jokaisen lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen. Suomen hyvinvointivaltion tulevaisuus on riippuvainen siitä, että turvaamme jokaiselle lapselle hyvät mahdollisuudet osallisuuteen yhteiskunnassa, Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo.

– Me haluamme vahvistaa osallistumista aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Vihreiden tavoite on, että kaikki saavat toisen asteen loppututkinnon. Siksi haluamme tehdä esiopetuksesta kaksivuotista alkaen 5-vuotiaista ja laajentaa oppivelvollisuutta toisen asteen loppuun, Aalto sanoo.

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa korjata koulutuksen kehityksen suunnan kolmen askeleen ohjelmalla.

1. askel: Perutaan koulutuksen tasoa ja tasa-arvoa vaarantaneet koulutusleikkaukset. Varmistetaan hyvä oppimisympäristö kaikille.

2. askel: Toteutetaan koulutuksen ja varhaiskasvatuksen maksuttomuus. Madalletaan osallisuuden kynnystä omasta taloudellisesta tilanteesta riippumatta ja lisätään tasa-arvoa.

3. askel: Lisätään osallistumista aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle

Vihreä eduskuntaryhmä kiinnittää erityisesti huomiota varhaiskasvatuksen merkitykseen lapsen koko elämänkaaren määrittäjänä.

– Lasten luokkayhteiskunnan torjumisessa tehokkaimmat toimet voidaan tehdä panostamalla opintien alkuvaiheeseen eli varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksessa on kyse lapsen oikeudesta hyvään alkuun koulutiellä. Tämän takaaminen on yhteiskunnan velvollisuus. Esityksemme pidentää esiopetusta kahden vuoden mittaiseksi vahvistaa lasten oppioikeutta, Vihreiden kansanedustaja Emma Kari sanoo.

– Nykyinen koulutusjärjestelmä ei suoriudu siitä historiallisesta tehtävästä, joka sille on annettu. Se ei kykene antamaan jokaiselle lapselle tasa-arvoista mahdollisuutta kasvaa täyteen potentiaaliinsa. Siksi Vihreät esittää korjausliikkeitä aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Se ei ole ilmaista, mutta se on välttämätöntä. Panostamalla koulutukseen ja osallistumisen laajentamiseen varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle varmistamme sen, että jokainen nuori saa hyvät edellytykset hyvään elämään ja osallisuuteen työelämässä, Vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö sanoo.

Tutustu koko ohjelmaan täällä