Vihreä eduskuntaryhmä: Tavaroiden korjaamisesta kannattavaa

05.11.2020

Vihreä kiertotalous tähtää neitseellisten raaka-aineiden käytön vähentämiseen mm. kaivos- ja metsäteollisuudessa. Korjauspalveluiden arvonlisäveron laskeminen kannustaisi korjaamaan vanhoja tuotteita. Vihreä eduskuntaryhmän julkaisi ehdotuksensa kiertotalouden edistämiseksi.

–Suomessa lähdemme kiertotalouden kehittämiseen takamatkalta. Materiaalivirroista meillä kierrossa säilyy tällä hetkellä vain 7 %, mikä jää selvästi alle EU:n keskiarvon. Kansalliset tavoitteet ja keinot neitseellisten raaka-aineiden käytön käytön vähentämiselle puuttuvat, tutkimus- ja kehitystyö on riittämätöntä ja taloudelliset kannusteet valita ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja ovat puutteelliset, kansanedustaja Tiina Elo toteaa.

Vihreiden tavoitteena on kiertotalous, joka leikkaa ylikulutusta, mutta ei ihmisten hyvinvointia. Hallitus valmistelee parhaillaan kiertotalouden strategista ohjelmaa, jonka on määrä valmistua tämän vuoden lopussa.

–Vihreä kiertotalous tähtää neitseellisten raaka-aineiden käytön merkittävään vähentämiseen. Suomessa suurimmat raaka-aineen tuottajat ovat kaivos- ja metsäteollisuus, jotka on otettava tiukasti kiertotalouden piiriin. Esimerkiksi mineraaleja pitää etsiä tehokkaammin jo olemassa olevasta materiaalimassasta, kuten purettavista rakennuksista ja romuajoneuvoista, ja vähemmän maaperästä, kansanedustaja Iiris Suomela sanoo.

–Tällä hetkellä neitseellisten raaka-aineiden käyttäminen ja kertakäyttötuotteiden valmistaminen on liian halpaa. Näin ei voi jatkua, vaan kestävän toimintamallin tulee aina olla myös taloudellisesti kannattavin. Talouden rakenteita ja kannustimia on muutettava. Tarvitsemme ensi vuoden alussa käyttöön tulevan muovimaksun kaltaisia uusia ohjauskeinoja kulutustavaroiden tuotantoon, Suomela toteaa.

Vihreästä kiertotaloudesta olisi hyötyä myös ihmisten arjessa.

–Kuluttajalle vanhan korjauttaminen on usein kalliimpaa ja hankalampaa kuin uuden ostaminen. Suomalaiset haluavat kuluttaa kestävämmin, ja siitä on tehtävä nykyistä helpompaa. Ehdotamme siksi korjauspalveluiden  arvonlisäveron laskemista 10 prosenttiin nykyisestä 24 prosentista. Se kattaisi esimerkiksi suutarit, korjausompelimot ja pyörähuollot. Ruotsissa tällainen korjaukseen kannustava verotus on jo käytössä, Elo korostaa.

Lue Vihreän eduskuntaryhmän kiertotalousehdotukset kaivos-, metsä- ja rakennusteollisuudelle sekä kulutustavaroiden tuotantoon ja jätehuoltoon.

Kansanedustajat Tiina Elo ja Iiris Suomela ovat tehneet myös toimenpidealoitteen kestävään rakentamiseen liittyen.