Vihreä eduskuntaryhmä: Työllisyyttä tuetaan parhaiten hyvinvoinnilla, mielenterveydellä ja osaamisella

02.09.2020

Vihreä eduskuntaryhmä esittää 2.9. pidetyssä kesäkokouksessa työllisyyden parantamiseksi keinoja, joilla tuetaan ihmisten jaksamista, vahvistetaan osaamista, uudistetaan sosiaaliturvaa ja autetaan niin nuoria kuin ikääntyviä pääsemään töihin. Mielenterveysongelmiin puuttumalla voitaisiin saada vuoteen 2030 mennessä 9 000 henkeä lisää työelämään.

Mielenterveyden ongelmat ovat nousseet suurimmaksi syyksi jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle. Viime vuonna mielenterveyden takia työkyvyttömyyseläkkeellä oli liki 60 000 ihmistä eli hallituksen työllisyystavoitteen verran.

–Välttyisimme paljolta murheelta ja mittavalta kansantaloudelliselta laskulta, mikäli ihmisiä pystyttäisiin tukemaan jo varhaisessa vaiheessa. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tulisi olla työllisyystoimien kärjessä, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko toteaa.

Vihreä eduskuntaryhmä esittää, että hallitus asettaa tavoitteeksi mielenterveysongelmien takia työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien määrän kääntämisen selvään laskuun tällä hallituskaudella ja puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä. Tämä voisi tuoda työmarkkinoille eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan 9 000 henkeä lisää verrattuna tilanteeseen, jossa nykykehitys jatkuu.

Toimivia keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat esimerkiksi riittävä matalan kynnyksen palveluiden saatavuus sekä lyhytterapioiden lisääminen.

Myös koulutukseen on panostettava, jotta Suomi pärjää kansainvälisessä kilpailussa osaamisellaan. Esimerkiksi korkeakoulujen aloituspaikkoja olisi entisestään lisättävä. Vihreä eduskuntaryhmä esittää vähintään puolen miljardin euron lisäsatsausta koulutukseen ja ihmisten osaamisen vahvistamiseen.

–Oppivelvollisuuden laajentaminen toiselle asteelle on tämän hallituksen historiallinen uudistus, mutta emme saa tuudittautua vain sen varaan. Osaamiseen on panostettava kaikilla asteilla, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö korostaa.

Koronakriisi on osunut kaikkiin ikäryhmiin. Erityisen vaikeassa asemassa ovat nyt työmarkkinoille pyrkivät nuoret.

–Nuoret ansaitsevat mahdollisuuden päästä kiinni työelämään. Palkkatuella tai työllistämispalkkiolla voisi pelastaa monen nuoren tulevaisuuden, Hyrkkö toteaa.

Vihreä eduskuntaryhmä esittää, että ikääntyneiden ihmisten työllisyysastetta parannettaisiin toimilla, joilla lisätään työelämän joustoja ja parannetaan heidän työssä jaksamistaan.

–Antaisimme eläkeikää lähestyville työntekijöille subjektiivisen oikeuden lyhentää työviikkoa tai työpäivää. Moni voisi jaksaa vielä työelämässä vuoden tai pari pidempään esimerkiksi nelipäiväistä viikkoa tekemällä, Hyrkkö korostaa.

Eduskuntaryhmä keskusteli kesäkokouksessaan myös noin kolmen miljardin euron suuruisen EU:n elpymisvälineen tarjoamista mahdollisuuksista vihreään jälleenrakennukseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

–EU:n elpymisvälineen avulla voidaan luoda uusia kestäviä elinkeinoja ja tulevaisuudennäkymiä myös paikkakunnille, joista työpaikkoja on kadonnut, Pitko sanoo.

Lue eduskuntaryhmän keinot kokonaisuudessaan

Eduskunnan tietopalvelun laskelmat