Vihreä siirtymä tulee toteuttaa luontoarvoja kunnioittaen

25.07.2023

Vihreä siirtymä on avain ilmastonmuutoksen torjumiseen ja päästöjen vähentämiseen. Vihreä siirtymä perustuu pitkälti yhteiskunnan sähköistymiseen, mikä tarkoittaa esimerkiksi akkujen kysynnän huomattavaa lisääntymistä. Vihreä siirtymä on välttämätön, mutta se tulee toteuttaa luontoarvoja kunnioittaen.

Akkujen lisääntyvä valmistaminen johtaa käytännössä kriittisten raaka-aineiden louhintaa. Kaivostoiminta ei ole kestävällä pohjalla Suomessa ja vaarana on, että paineet louhintaan kasvavat entisestään. Viime kaudella paransimme kaivoslakia niin, että jatkossa kaivosluvan myöntämisen edellytyksenä on kunnan hyväksymä kaava. Tämä lisää paikallisten vaikutusmahdollisuuksia ja tästä menettelytavasta tulee pitää tiukasti kiinni.

EU:ssa on tällä hetkellä käsittelyssä useita asetuksia teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja EU:n omavaraisuuden edistämiseksi. EU:n nettonollateollisuusasetuksen tavoitteena on varmistaa, että EU:ssa lisätään sellaisten teknologioiden, laitteiden ja komponenttien valmistuskapasiteettia, joita tarvitaan hiilineutraalin edullisen energian tuottamiseksi energiaintensiivisille teollisuudenaloille. Nettonollateollisuutta koskevalla asetuksella halutaan vähentää EU:n riippuvuutta hyvin keskittyneestä tuonnista.

Asetuksen tavoite on hyvä ja kannatettava, mutta teknologianeutraaliuden tulee olla keskeinen periaate. Nyt kun hiilestä irtautumista edistetään voimalla, EU haluaa tukea erityisesti tiettyjen päästöttömien teknologioiden, kuten aurinkosähkön, tuulivoiman ja maalämmön rakentamista. Ratkaisuja tulee hakea tavoitteen, eli päästöjen vähentämisen kautta, eikä tiettyä teknologiaa tukemalla. Teknologianeutraliteetti on tärkeä periaate reilun kilpailun ja toisaalta uusien innovaatioiden edistämisen kannalta.

Toisena suurena kysymyksenä on kriittisten raaka-aineiden sääntely, mistä EU on myös antanut esityksen. Asetuksen tavoitteena on turvata kriittisten raaka-aineiden saatavuus strategisilla aloilla, kuten energiantuotannossa, digitaaliteollisuudessa, avaruus- ja puolustusalalla sekä terveydenhuoltoalalla. Ehdottoman positiivista esityksessä on, että se edistäisi kiertotaloutta ja erityisesti kierrätystä. Esityksen tavoitteena on lisätä kansallisia kiertotaloustoimia ja kaivannaisjätteiden sisältämien kriittisten raaka-aineiden hyödyntämistä.

Kriittisten raaka-aineiden turvaaminen tarkoittaa kuitenkin samalla kaivannaistoiminnan lisäämistä Euroopassa, jotta teollisuuden raaka-aineiden kysyntään pystytään vastaamaan. Kaivostoiminnan lisääminen ei ole mitenkään ekologisesti kestävää toimintaa eikä siten varsinainen ratkaisu päästöjen vähentämiseksi. Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan siirtymää kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen vaan nojaa vähähiilisiin sekä kiertotaloutta ja luonnon monimuotoisuutta edistäviin ratkaisuihin. Kiertotalous on siis ratkaisevassa asemassa, jotta vihreä siirtymä toteutetaan pilaamatta luontoa.

Uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamiseksi tarvitaan kiertotalouden ratkaisuja ja materiaalitekniikan innovaatioita. Yksi merkittävä innovaatio on esimerkiksi metsäteollisuuden kehittämä ligniini, josta valmistetaan kovahiiltä, jota puolestaan voidaan hyödyntää litiumakkujen valmistukseen. Ligniini on sellunkeitosta syntyvä sivutuote. Yleensä akuissa käytetään maasta louhittua luonnon grafiittia tai öljykoksista valmistettua synteettistä grafiittia. Sen lisäksi, että ligniini on huomattavasti ympäristöystävällisempi materiaali kuin grafiitti, se myös soveltuu ominaisuuksiltaan paremmin akkuihin.

Vihreän siirtymän vauhdittamisessa on varmistettava ympäristön- ja luonnonsuojelun korkea taso; ilmastonmuutoksen torjuminen ei saa köyhdyttää luontoa. Onneksi tältä saralta on hyviäkin uutisia – pitkien vääntöjen jälkeen Euroopan parlamentti äänesti heinäkuussa jatkoon luonnon tilan parantamiseen tähtäävän EU:n ennallistamisasetuksen. Ilmastonmuutoksen torjunnan ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen tuleekin kulkea käsi kädessä päätöksenteossa ja ratkaisuja etsittäessä.