Vihreät: Ammatillisen koulutuksen opiskelijoita ei saa jättää yksin

12.10.2018

Hallituksen 200 miljoonan euron jättileikkaukset ammatilliseen koulutukseen jättävät nuoret pärjäämään omillaan ja lisäävät riskiä syrjäytyä.

– Hallituksen leikkaukset ovat johtaneet opettajien irtisanomisiin ja vähentäneet lähiopetuksen määrää useilla viikkotunneilla. Vihreät haluaa palauttaa opettajat ammatillisiin oppilaitoksiin ja turvata lähiopetuksen resurssit. Nuoria ei saa jättää yksin, sillä vain riittävällä lähiopetuksella mukana pysyvät muutkin kuin vain kaikkein omatoimisimmat opiskelijat, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja, puheenjohtajan sijaisena toimiva Maria Ohisalo.

– Jättileikkaukset ovat avanneet vaarallisen syrjäytymisen polun monelle toisen asteen opiskelijalle. Koulupudokkuus on lisääntynyt ammatillisessa koulutuksessa noin kolmella prosenttiyksiköllä viimeisen parin vuoden aikana. Meillä ei ole varaa päästää yhtään nuorta putoamaan, Ohisalo sanoo.

– Hallituksen on nyt otettava nopeasti vastuu tekemisistään. Hallitus on valitsemallaan politiikalla luonut vaarallisen liukumäen, jonka päässä kukaan ei ole ottamassa vastaan opinnoista pois luisuvaa nuorta, Ohisalo sanoo.

– Me haluamme taata jokaiselle nuorelle mahdollisuuden tavoitella unelmiaan ja varmistaa hyvät oppimistulokset. Se ei saa olla kiinni lompakon paksuudesta tai kotitaustasta. Siksi Vihreät haluaa taata jokaiselle nuorelle vähintään toisen asteen opinnot ja tehdä opinnoista aidosti maksuttomia. Oppivelvollisuuden pidentäminen on paras tapa ehkäistä koulupudokkuutta ja varmistaa kattava tuki nuorelle. Tämän päivän ja huomisen maailmassa on vaikea pärjätä pelkällä peruskoulupohjalla, Ohisalo sanoo.

Lisäksi Vihreiden mukaan tarvitaan yläkoulussa alkava ja toisen asteen ensimmäisen vuoden loppuun jatkuva tukiopinto-ohjaus, jolla torjutaan koulupudokkuutta ja varmistetaan, että jokaiselle nuorelle löytyy oma suunta ja opintopolku. Tukiopinto-ohjausta tarjotaan niille nuorille, joilta puuttuvat jatkosuunnitelmat peruskoulun jälkeen, joilla on motivaatio-ongelmia tai heikot mahdollisuudet saada toisen asteen opiskelupaikka.

Lue lisää Vihreiden keinoista nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi Vihreiden vastauksista  Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssille täällä