Vihreät eivät kannata suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista

01.11.2021

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään ministeri Lepän johdolla laittanut lausunnoille oman asetuksen suden kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamiseksi ensi talvena. Vihreiden mielestä päätös on erittäin valitettava, emmekä kannata sitä. 

Suomessa ei tällä hetkellä harjoiteta suden kannanhoidollista metsästystä, eikä sitä itse asiassa ole tehty useampaan vuoteen. Siihen on vaikuttanut muun muassa metsästyksen reunaehtoja tiukentanut EU-tuomioistuimen päätös vuodelta 2019. Sen mukaan Suomen pitää taata, ettei poikkeusluvilla haitata susikantojen suotuisan suojelun tason saavuttamista ja susien säilyttämistä niiden luontaisella levinneisyysalueella.

Jotta kannanhoidollinen metsästys voitaisiin aloittaa, olisi tieteellisesti riippumattomalla tavalla määriteltävä suotuisan suojelun taso ja osoitettava, että tuo taso ylittyy.  Tämä työ on Luonnonvarakeskuksessa käynnissä, ja loppuraportti valmistuu syksyllä 2022.  Ennen kuin tämä työ on tehty minkäänlaisen asetuksen antaminen on liian aikaista.

Suden kannanhoidollista metsästystä kokeiltiin vuosina 2015-2016. Kokeilua ei voi pitää onnistuneena: se pienensi merkittävästi susikantaa, koska pyyntilupia myönnettiin liikaa. Susilaumat hajosivat, mikä johti yhä useampien yksittäisten susien vaelteluun asutuksen lähellä, jossa niitä ammuttiin lisää poikkeusluvilla. Tätä virhettä ei pidä toistaa.

Susi kuuluu Suomen luontoon. Ihmisen ja suden on pystyttävä elämään rinnakkain. Rinnakkaiselo onnistuu kyllä, kun ratkaisuja vahinkojen ennaltaehkäisyyn ja pelkojen lieventämiseen etsitään yhdessä. Tarvitaan vuoropuhelua alueellisten toimijoiden kanssa, oikeaa tietoa ja lisää susitutkimusta. 

Viranomaisilla on nykyisinkin mahdollisuus myöntää vahinkoperusteisia poikkeuslupia susien pyytämiseen​, jos susiyksilö tekee vahinkoa esimerkiksi karjataloudelle tai yleiselle turvallisuudelle. Susien aiheuttamat vahingot on korvattu ja niin tehdään jatkossakin.

Luonnon monimuotoisuutta suojeleva, alkuperäisten luonnonvaraisten eläintemme hyvät elinmahdollisuudet varmistava ja ilmastonmuutosta hillitsevä ympäristöpolitiikka on myös eläinpolitiikkaa. Ratkaisuja löytyy, jos tahtoa on.