Vihreät kansanedustajat: Pääministerin julistettava ilmastohätätila

12.10.2020

Vihreät kansanedustajat kutsuvat kaikki kansanedustajat allekirjoittamaan toimenpidealoitteen ilmastohätätilan julistamiseksi.

Tutkijat ja ilmastoaktivistit ovat puhuneet ilmastohätätilasta jo pitkään. Myös Suomen eduskunnan on tunnustettava tilanteen vakavuus. Hallituksen asettamien kunnianhimoisten ilmastotavoitteiden toteuttamiseksi tarvitaan laaja tuki eduskunnasta.

– Kuten ilmastoaktivisti Greta Thunberg on todennut, on ilmastokriisiä kovin vaikea ratkaista niin kauan kuin emme suhtaudu siihen kriisinä. Ilmastohätätilan julistaminen kertoisi suomalaisille ilmastonmuutoksen vakavuudesta ja siitä, että eduskunta on sitoutunut tilanteen ratkaisemiseen, sanoo kansanedustaja Emma Kari.

Jo useat valtiot, kuten Ranska, Iso-Britannia ja Kanada sekä tuhannet kunnat ympäri maailmaa ovat julistaneet ilmastohätätilan. Hiljattain julistuksen ovat tehneet myös Helsinki ja Euroopan parlamentti. Vihreät kansanedustajat ehdottavat jättämässään toimenpidealoitteessa ilmastohätätilan julistamista pääministerin ilmoituksella myös Suomeen.

– Yksin julistuksilla ei ilmastokriisiä vielä ratkaista. Kriisin tosiasiallisen luonteen tunnustamalla eduskunta voisi kuitenkin viestiä suomalaisille, että se on sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Tällä hallituskaudella on tehty jo paljon tärkeitä ilmastotoimia, mutta päästökuilua ei ole vielä kurottu kokonaan umpeen. Siksi hallitus onkin hallitusohjelmassaan sitoutunut lisätoimiin, sanoo kansanedustaja Atte Harjanne.