Vihreät: Nykyinen metsätalous on ylittänyt luonnon kantokyvyn

29.11.2020

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi etänä pidetyssä kokouksessaan 29.11.2020 uuden metsäpoliittisen ohjelman. Ohjelmassa esitetään mm. hakkuumäärien vähentämistä kestävälle tasolle, kolmannesta Suomen metsistä suojeltaviksi (10 prosenttia täyssuojelua ja 20 prosenttia osittaisesti suojeltua) ja polttoaineveroa voimalaitoksissa poltettavalle puubiomassalle.

–Vihreiden metsäpoliittisen ohjelman tavoitteena on sekä ihmisen että luonnon kannalta kestävä metsien monikäyttö. Kuluneena vuonna on nähty, miten tärkeää esimerkiksi kestävä luontomatkailu ja mahdollisuus lähiluonnossa liikkumiseen arjessa on, sanoo ohjelmaa valmistellutta työryhmää puheenjohtanut Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jenni Pitko.

–Myös metsätaloudella on merkittävä rooli suomalaisen yhteiskunnan kannalta. Ohjelma esittää keinoja, joilla sitä voi ylläpitää kestävästi, työryhmän toinen puheenjohtaja, dosentti Tarmo Ketola toteaa.

Ympäristön huomioiminen tulee olla kaiken metsien käytön lähtökohta. Ohjelmassa esitetään keinoja metsien hiilivarastojen suojeluun ja nielujen vahvistamiseen, jotta Suomi voi olla hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen pian sen jälkeen.

–Ympäristölle haitalliset metsätalouden tuet on lakkautettava ja ohjattava ympäristön tilaa parantaviin toimiin, kuten luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden suojeluun. Haluamme suojella pikaisesti kaikki valtion vanhat, yli 140-vuotiaat ja muuten luontoarvoiltaan merkittävät metsät, Ketola sanoo.

–Tarvitsemme ilmastotavoitteiden saavuttamiseen metsiä. Suurimmassa osassa talousmetsiä on hyödynnettävä jatkuvaa kasvatusta avohakkuiden sijaan, Pitko sanoo.

–Kannustetaan metsänomistajia jatkuvaan kasvatukseen uudistamalla metsätalouden tukia ja kehittämällä metsäneuvontaa. Hiiltä tulisi pidättää enemmän metsässä esimerkiksi palauttamalla puuston järeyteen perustuvalla päätehakkuukriteeri. Lisäksi on tärkeää selvittää mahdollisuutta maksaa metsänomistajille korvausta hiilensidonnasta, Pitko jatkaa.

Metsäpoliittisessa ohjelmassa esitetään keinoja, joilla hillitään ilmastonmuutosta, vahvistetaan metsäluonnon monimuotoisuutta sekä huolehditaan metsäteollisuuden työllisyydestä, metsien virkistyskäytöstä ja saamelaisten oikeuksien toteutumisesta. Kaikki lähtee siitä, että ihmisen toiminta tapahtuu ekologisten reunaehtojen sisällä.

–Suomen nykyinen metsätalous on ylittänyt luonnon kantokyvyn: 76 prosenttia metsien luontotyypeistä on uhanalaisia ja yli 700 lajia uhkaa kuolla sukupuuttoon ensisijaisesti metsätalouden vuoksi. Metsätalouden vesistöhaitat ovat mittavat, ja metsänieluja tarvitaan ilmastonmuutoskamppailussa. Maamme nykyinen metsäpolitiikka vaatii täyskäännöstä, Ketola korostaa.

Metsäpoliittista ohjelmaa valmisteli työryhmä, joka kuuli työskennellessään laajasti tutkijoita, ympäristöjärjestöjä, metsäalan etujärjestöjä, saamelaisia ja luonnossa liikkujien järjestöjä.

Lue koko ohjelma täällä.