Vihreät satsasivat pyöräilyyn ja Saimaaseen

11.12.2020

Eduskunnan syksy huipentuu jälleen tulevan vuoden budjettikiireisiin. Vaikka budjetin kokonaissumma on reilut 65 miljardia euroa, lähes enemmän intohimoja herätti eduskunnan vuosittainen jakovara, eli niin sanotut joululahjarahat, joita tällä kertaa jaettiin 40 miljoonaa euroa.

Vihreiden painopisteet erottuivat joukosta. Tavoittelimme vahvaa ympäristöpainotusta, ja sen myös saimme. Lyhyesti voisi kiteyttää, että voittajia olivat pyöräily, Saimaa sekä järjestötoiminta.

Korona on lisännyt ihmisten intoa liikkua kävellen ja pyörällä. Ensi vuonna voimaan tuleva työsuhdepyörän 1200 euron verovapaus kannustaa yhä useampaa siirtymään auton ratista pyörän päälle. Tämä on erinomaista niin ilmaston kuin terveydenkin näkökulmasta. Monin paikoin pyöräilyn pullonkaulaksi on kuitenkin muodostumassa heikot mahdollisuudet säilyttää pyöriä turvallisesti. Siksi halusimme kohdistaa rahoitusta paikallisten kevyen liikenteen väylien lisäksi myös turvallisten pyöräparkkien rakentamiseen. 

Kaikkiaan kevyen liikenteen väylät, niiden kunnostaminen ja pyöräparkkien parantaminen saivat esityksestämme rahaa liki kolme miljoonaa euroa. 

Toinen voittaja jaossa oli Saimaa. Pidä Saaristo Siistinä ry:lle turvattiin rahat huoltoalukseen Saimaalle, ja lisäksi edistettiin Metsähallituksen hankkeita alueella. Tavoitteena molemmissa on vauhdittaa hallitusohjelman tavoitetta saada Saimaasta Unescon luonnonperintökohde, mikä olisi iso edistysaskel alueen luonnolle ja matkailuun. Se olisi hieno saavutus myös koko Suomelle, sillä toistaiseksi luonnonperintökohteeksi on hyväksytty vain Merenkurkun saaristo.

Korona on lisännyt ihmisten kiinnostusta myös retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen. Siksi on tärkeää pitää huolta siitä, että reitit ovat kunnossa ja taukopaikat ehjinä. Näin into luonnossa liikkumiseen säilyy ja luonto kestää paremmin ihmisten kasvavan retkeilyn. Halusimme turvata retkeilyreittien kunnostamista sekä mahdollistaa ympäristökasvatusta ja lintukosteikkojen hoitoa jatkossakin.

Suomi ei toimisi myöskään ilman erilaisten järjestöjen työtä. Siksi ohjasimme rahaa niin partiolaisille, sisäilmatutkimukseen kuin myös naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaan kuten turvakoteihin, rikosuhripäivystykseen ja Naisten linjalle.

Valitettavasti koronarajoitukset ovat lisänneet naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Se näkyy mm. kotikäyntien kasvuna ja tukipuhelinten ruuhkautumisena. Tukipuhelimet ovat olleet korona-ajan hyvin tiukoilla ja esimerkiksi Naisten Linja on pystynyt vastaamaan vain noin viidesosaan sinne tulleista puheluista. Näiden muistamisten myötä olkoon joulu entistä useammalle myös turvallinen.