Vihreät: Suomi raiteille investoinneilla ilmastoystävälliseen raideliikenteeseen

13.12.2018

Vihreät ehdottaa kunnianhimoisia investointeja raideliikenteeseen. Matka-ajat lyhenisivät ja palvelu paranisi.

– Elämme ratkaisevia hetkiä ilmastonmuutoksen torjunnassa. On tehtävä tarvittavat investoinnit, joilla kuljetaan kohti hiilineutraalia Suomea. Junilla ja ratikoilla tehtyjen matkojen osuutta pitää kasvattaa määrätietoisesti osana liikennejärjestelmän kehittämistä vähäpäästöisemmäksi. Siksi tarvitaan investointeja, joilla raideyhteyksistä tehdään parempia ja nopeampia, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.

– Vihreiden esittämä Suomi Raiteille -paketti on kunnianhimoinen investointikokonaisuus, jolla parannetaan toisaalta suurten kaupunkien ja maakuntakeskusten välisten yhteyksien toimivuutta ja nopeutta ja toisaalta siirretään suurten kaupunkiseutujen lähiliikennettä vahvasti raitioteiden varaan, Haavisto sanoo.

– Isot parannukset rataverkon runkoyhteyksiin lyhentäisivät matka-aikoja. Helsingistä Turkuun tai Tampereelle pääsisi reilussa tunnissa, Kuopioon tai Joensuuhun reilussa kolmessa ja Ouluun alle neljässä tunnissa, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Veli Liikanen.

– Lyhempien matka-aikojen, tiheämpien vuorovälien ja kohtuuhintaisten lippujen myötä yhä useammalla suomalaisella olisi mahdolllisuus valita vähäpäästöinen joukkoliikenne maan sisäisen lentoliikenteen tai henkilöauton sijaan, Liikanen sanoo.

Keskeisimpiä panostuskohteita ovat Helsinki-Turku-väli (”Tunnin juna”), Helsinki-Tampere-Oulu-rataosuus (päärata eli ”Suomi-rata”) sekä Itärata. Nämä edellyttävät sekä Pisara-rataa että Lentorataa, jotta Helsingin päärautatieasemalla pystytään hoitamaan lisääntyvä liikenne. Vihreiden paketti sisältää lisäksi panostuksia suurten kaupunkiseutujen pikaratikoihin Tampereelle, Turkuun ja pääkaupunkiseudulle. Jatkossa myös mm. Jyväskylän yhteydet Helsinkiin ja Tampereelle vaativat parannuksia.

Liikkeelle on lähdettävä nopeasti, heti tulevan hallituskauden alussa. Siksi Vihreiden esittämiin investointeihin tarvitaan enemmän rahoitusta kuin mitä valtiontalouden kehystaso osoittaa kehittämishankkeisiin. Lisärahoitusta voidaan hakea mm. ruuhkamaksujen ja lentoveron tuotoista. Myös EU-rahoituksen tasoa on mahdollista nostaa nykyisestä. Mahdollisuuksia raideyhteyksien rahoittamiseen yhtiömallien, esimerkiksi hankekohtaisten yhtiöiden avulla, on syytä selvittää. Mahdollisten hankeyhtiöiden enemmistöomistuksen tulee kuitenkin säilyä julkisilla toimijoilla.

Lue Vihreiden Suomi raiteille! -paketti kokonaisuudessaan.