Vihreät tavoitteet ensi vaalikaudella – vastaa jäsenkyselyyn!

02.11.2021

Vihreät uudistaa poliittisen tavoiteohjelmansa. Ohjelmassa määritellään tärkeimmät tavoitteet ja toimet, joita Vihreät edistää vaalikaudella 2023-27. Se on pohja eduskuntavaaliohjelmalle ja tulevan neljän vuoden politiikalle, olemme sitten hallituksessa tai oppositiossa.

Poliittisessa ohjelmassa linjaamme ihmisten arkea ja yhteiskuntaa koskettavista asioista. Miten sovitamme talouden ympäristön ja ilmaston kannalta kestäviin rajoihin? Mitkä ovat seuraavat avauksemme koulutuspoliitiikassa tai yhdenvertaisuuden edistämisessä? Mitä globaali vastuu ja kansainvälinen yhteistyö tarkoittavat vihreille tänä päivänä? Näitä ja kymmeniä muita asioita pääsemme ratkomaan poliittisen ohjelman teossa. 

Työn tavoitteena on ohjelma, joka innostaa nykyisiä ja uusia kannattajia tukemaan Vihreitä ja puhuttelee ihmisiä eri taustoista. Teemme raikkaita uusia avauksia, joilla ohjaamme poliittista keskustelua. Esitämme rakentavia ja ymmärrettäviä ratkaisuja, ja luomme toivoa tulevaisuuteen. Ennen kaikkea pyrimme siihen, että jokaisella Vihreiden jäsenellä on mahdollisuus sanoa sanansa ja vaikuttaa ohjelman tekoon.

Nyt haluamme siis kuulla teidän ajatuksenne, näkökulmanne ja ideanne. Mihin nykyisiin ja tuleviin yhteiskunnallisiin haasteisiin ohjelmassa pitää pystyä vastaamaan? Mikä on ollut hyvää Vihreiden politiikassa? Mikä ei ole miellyttänyt? Miten muuttaisit Vihreiden politiikkaa?

Vastaa jäsenkyselyyn täällä viimeistään 5.12.2021. Tavoiteohjelmaa valmisteleva työryhmä käsittelee kaikki vastaukset ja huomioi ne työssään.

Ohjelma hyväksytään puoluekokouksessa toukokuussa 2022. Vaikuttamisen paikka on myös keväällä luonnoksen valmistuttua, jolloin järjestämme kommenttikierroksen.

Terveisin,

Jenni Pitko
Oras Tynkkynen
Poliittista tavoiteohjelmaa valmistelevan työryhmän puheenjohtajat

Lisätiedot:
Sarianna Mankki, poliittinen suunnittelija, sarianna.mankki@vihreat.fi