Vihreät: Työllisyystavoite ylitettävissä koulutuspanostusten ja työperäisen maahanmuuton avulla – reilut säännöt alustatalouteen

19.06.2021

Vihreät pitää hallituksen työllisyystavoitteen toteutumista tärkeänä ja on valmis jopa korkeampaan kunnianhimon tasoon. Tärkeimmät Vihreiden keinot työllisyyden vahvistamiseksi ovat koulutusasteen nostaminen sekä työ- ja osaamisperustaisen maahanmuuton lisääminen. Vihreät esittää myös selkeitä sääntöjä alustatalouden parissa työskenteleville. Vihreiden puoluehallitus päätti 19.6. kokouksessaan Vihreiden uudet työllisyyspoliittiset linjaukset.

– Työllisyyden vahvistaminen on hallitukselle aivan keskeinen tavoite. Pidän tärkeänä, että lyhyen aikavälin toimien rinnalla panostamme tosissaan koulutukseen ja työperäisen maahanmuuton lisäämiseen. Lisäksi on inhimillisesti tärkeää tukea niiden ihmisten työllistymistä, jotka ovat jääneet työttömiksi tai tulleet lomautetuiksi koronapandemian johdosta, Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toteaa.

Koulutus on sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta paras keino tukea työllisyyttä. Erityisen vaikea työmarkkinoilla on pärjätä ilman toisen asteen tutkintoa. Mitä korkeammalle on mahdollisuus kouluttautua, sitä paremmat näkymät on myös työllistymiselle.

–  Koulutuksen ja työn ulkopuolelle putoavat nuoret ovat usein sellaisia, joilla on elämässään myös muita koettelemuksia. Jotta koulutustasoa saadaan nostettua, täytyy hyödyntää laajasti myös ennaltaehkäisevää ja korjaavaa sosiaalityötä sekä esimerkiksi mielenterveyspalveluja, jotta nuoret eivät tipahda marginaaliin, vihreiden talous- ja työllisyystyöryhmän puheenjohtaja Jussi Junni toteaa.

Vuodesta 2018 alkaen työvoiman määrä on pienentynyt noin 10 000 henkilöllä vuodessa samaan aikaan kun ikääntyneiden määrä jatkaa kasvuaan. Ainoa tapa paikata huoltosuhdetta on lisätä työ- ja osaamisperusteista maahanmuuttoa.

–  Tähän auttaisivat esimerkiksi kotoutumissuunnitelmat, kielikoulutuksen vahvistaminen ja automaattisen oleskeluluvan myöntäminen Suomessa suoritetun tutkinnon jälkeen. Myös EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien korkeakouluopiskelijoiden lukukausimaksuista olisi syytä luopua, sillä maksujen vuoksi maahan jää saapumatta joka vuosi potentiaalisia tulevia veronmaksajia, Junni toteaa.

Samaan aikaan työelämää on tärkeää kehittää kaikille reiluksi. Tällä hetkellä järjestelmän sokean pisteen muodostavat alustatalouden työntekijät, kuten vaikkapa ruokalähetit.

– Alustataloudessa piilee suuria mahdollisuuksia, mutta vain jos sen parissa työskentelevien oikeudet ja sosiaaliturva ovat kunnossa. Moni alustatalouden työntekijä ei pääse hyötymään yrittäjyyden hyvistä puolista, mutta ei saa myöskään palkkasuhteen turvaverkkoja. Työsuhteen käsitettä tulisi laajentaa kattamaan kaikki epäitsenäisessä asemassa tehty työ ja alustojen ylläpitäjät tulisi velvoittaa vastaamaan alustatalouden työntekijöiden eläkkeistä ja muusta sosiaaliturvasta. Alustatalouden parissa työskentelevillä pitäisi olla myös oikeus järjestäytyä ja neuvotella alustan ylläpitäjän kanssa, Ohisalo sanoo.

– Alustoilla voidaan tehdä myös aidosti itsenäistä työtä, kuten vaikkapa toimia yrittäjänä tai harjoittaa jakamistalouden asunnonvuokrausta. Kun säännöt ovat reilut, on myös mahdollisuuksia helppo hyödyntää, Ohisalo jatkaa.

Lue Vihreiden työllisyyspoliittiset linjaukset