Vihreiden Hanna Holopainen: Päättäjien on toimittava erityisen vastuullisesti valeinformaation leviämistä ja epäluottamuksen ilmapiiriä vastaan

21.09.2021

Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen piti tänään ryhmäpuheen eduskunnan täysistunnossa osana sisäisen turvallisuuden selonteon käsittelyä. Puheessaan Holopainen painotti turvallisuuden tunteen syntyvän luottamuksesta siihen, että yhteiskunta toimii oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti.

– Vihreä eduskuntaryhmä muistuttaa, että meidän päättäjien tulee olla erityisen vastuullisia, että emme osaltamme edistä yhteiskuntarauhaa horjuttavaa epäluottamuksen ilmapiiriä ja valeinformaation leviämistä, Holopainen sanoi.

Holopaisen mukaan syrjäytyminen, pahoinvointi ja ongelmien kasaantuminen ovat yhä Suomen sisäisen turvallisuuden suurimpia uhkia.

– Selonteko nostaa esille, että eri ihmisillä on maassamme erilainen turvallisuustilanne. Häiriöt, onnettomuudet ja rikokset jakautuvat epätasaisesti väestössä, mutta aivan liian usein niitä kohtaavat juuri he jotka ovat jo valmiiksi heikoimmassa asemassa, Holopainen painotti.

Holopaisen mukaan Suomessa kaikkien tulee voida luottaa siihen, että poliisilta saa apua ja turvaa silloin, kun sitä tarvitsee.

– Tällä hallituskaudella on lisäresursoitu esimerkiksi ihmiskaupan ja verkkorikollisuuden torjuntaan. Ennaltaestävän poliisityön resursseja on vahvistettu ja kaikkialla maassa on kehitetty poliisin, kuntien ja sotekuntayhtymien yhteistä Ankkuritoimintaa, Holopainen sanoi.

– Turvallisuuden tunne ei koostu vain moitteettomasta viranomaistoiminnasta, vaan se on kokemus, joka syntyy luottamuksesta siihen, että yhteiskunta toimii oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisesti. Siihen on kaikissa olosuhteissa pyrittävä. Tuore sisäisen turvallisuuden selonteko antaa hyvät puitteet näihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Vihreä eduskuntaryhmä antaa tälle työlle täyden tukensa, Holopainen päätti puheensa.

Lue koko puhe.