Vihreiden investointien kiihdytyskaista käynnistyy

06.04.2022

Kotimaisten puhtaiden energiamuotojen ja fossiilisista tuontipolttoaineista irtautumisen vauhdittaminen on nyt kiireellisempää kuin koskaan. Se on tärkeää niin ilmaston kuin Suomen ja koko Euroopan turvallisuudenkin kannalta.

Riippuvuus fossiilisista polttoaineista on ollut ongelma pitkään. Se on lisännyt ilmastopäästöjä ja luontokatoa. Samalla riippuvuus erityisesti Venäjältä tuodusta energiasta on turvallisuusriski. Suomella on iso halu muuttaa energiapolitiikkaansa niin, ettemme omilla energiahankinnoillamme ole rahoittamassa Putinin sotaa Ukrainaa vastaan. 

Seuraavat kymmenen vuotta ovat kriittisiä vihreässä siirtymässä. Tämä muutos ei tapahdu vain poliitikkojen toimilla. Me tarvitsemme mukaan myös yritykset. On arvioitu, että vihreän siirtymän investointien mittakaava voi olla Suomessa kymmeniä miljardeja euroja. Yritykset ovat viime vuosina olleet usein kirittäjän roolissa ilmastotoimille ja vihreän siirtymän ratkaisuille.

Seuraavina vuosina rakennamme Suomen energiaitsenäisyyttä, nopeutamme irrottautumista ulkomaisesta fossiilienergiasta ja otamme käyttöön puhtaita kotimaisia ratkaisuja. Luvituksella on tässä suuri rooli. Lupaprosessien sujuvuus tai krooninen resurssipula luvituskäsittelyssä eivät saa olla pullonkauloja vihreän siirtymän edistymisessä tai estää laadukasta ympäristöluvitusta. Siksi hallitus päätti juuri päättyneessä kehysriihessä nopeuttaa puhtaiden ympäristöystävällisten hankkeiden luvitusta.

Käynnistämme vihreän siirtymän investointien kiihdytyskaistan. Valmistelemme ympäristöministeriössä määräaikaisen lain, jossa säädetään etusijasta lupamenettelyissä ja muissa viranomaiskäsittelyissä puhtaille ja ympäristöystävällisille hankkeille, jotka edistävät vihreää siirtymää ja eivät aiheuta merkittävää haittaa. Tämä koskee esimerkiksi uusiutuvaa energiaa ja vähähiilistä vetyä sekä hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä. Kun fossiilisista polttoaineista halutaan irtautua, näitä hankkeita pitää pystyä myös priorisoimaan.

Lupavaiheeseen kannattaa panostaa, sillä se nopeuttaa kokonaisuudessaan investointeja. Hyvälaatuisiin lupiin haetaan harvemmin muutosta ja ne myös kestävät hyvin hallintotuomioistuinten tarkastelun. Ne myös takaavat, että hankkeet todella ovat ympäristön kannalta hyviä.

Viime vuosikymmenellä ympäristöasioiden käsittelyn resursseista on leikattu roimasti, mutta samalla haluttu nopeampaa käsittelyä. Tämä on mahdoton yhtälö. Siksi päätimme tehdä lisäpanostuksia niin lupaviranomaisten kuin hallinto-oikeuksien voimavaroihin. Oikeuslaitoksen resursseja vahvistamalla voimme lyhentää kaavoihin ja lupiin liittyviien valitusten käsittelyäaikoja. 

Myös digitalisaatioon panostetaan. Olisi lyhytnäköistä kitsastella tietojärjestelmissä, kun sujuvammalla lupien käsittelyllä saadaan satojen miljoonien tai miljardien investoinnit nopeammin maaliin. 

Pidemmällä aikavälillä on selvää, että paras tapa sujuvoittaa ympäristöluvitusta on kerätä ympäristöhallinto yhden katon alle. Nyt ympäristöhallinnon lupa- ja muut hallinnolliset prosessit on hajotettu 17 eri alueelliseen viranomaiseen. Se syö tehoja. Yksi talo mahdollistaisi osaamisen jakamisen ja erikoistumisen vahvistamisen ja tätä kautta hakijalle entistä sujuvamman ja helpomman prosessin.

Energiamurros etenee jo nyt vauhdilla. Meillä on käsillämme mahdollisuus todella isoon ja nopeaan muutokseen energiaomavaraisuutemme lisäämiseksi, jos nyt uskallamme ajatella isosti ja ottaa rohkeita askeleita eteenpäin.