Vihreiden kynnys hallitukseen menolle on äärimmäisen korkea

18.04.2023

Vihreät antoi vastauksensa hallitustunnustelija Petteri Orpon kysymyksiin tiistaina 18.4. Vihreät osallistuu vain sellaiseen hallitukseen, joka edistää ilmasto- ja luontotoimia, vaalii koulutusta ja kulttuuria, uudistaa taloutta eikä heikennä kaikista köyhimpien toimeentuloa. Vihreillä on kuusi kynnyskysymystä.

Hallitustunnustelut ovat käynnistyneet vaalit voittaneen kokoomuksen esittämillä kysymyksillä, joilla selvitetään minkä puolueiden kesken seuraavaa hallitusta lähdetään muodostamaan. Suomi on nyt tienhaarassa sen suhteen, tehdäänkö tyhjäksi viime vuosina tehty työ vai katsotaanko rohkeasti kohti tulevaisuutta.

Ensisijaisesti vastuu hallituksen muodostamisesta lankeaa niille puolueille, jotka ovat menestyneet eduskuntavaaleissa. Vihreiden kynnys hallitukseen lähtemiselle on äärimmäisen korkea. Siitäkin huolimatta aiomme olla vastavoima sisäänpäinkääntyneelle, ihmisiä erottelevalle ja ympäristöä tärvelevälle politiikalle – olimme sitten hallituksessa tai oppositiossa.

Vihreiden hallitustunnustelijalle antamissa vastauksissa korostuivat koulutus, kulttuuri, eriarvoisuuden ja köyhyyden torjunta, ihmisoikeudet, digitalisaatio, eläinten oikeudet, luonto- ja ilmasto sekä talouden rakenteiden uudistaminen. Näiden kaikkien osalta on välttämätöntä tehdä kunnianhimoista politiikkaa kauden aikana. 

Nyt on tärkeä varmistaa, ettei viime vuosina aikaansaatua edistystä tehdä tyhjäksi. Vihreät haluaa rakentaa Suomea, jossa luonto kukoistaa, ihmisoikeudet toteutuvat ja jokaisella on mahdollisuus yrittää, onnistua ja menestyä sekä vapaus olla oma itsensä. Suomi on nostettava takaisin koulutuksen kärkimaaksi. Sosiaaliturvajärjestelmää on uudistettava vähemmän byrokraattiseen suuntaan ja ilmasto- ja luontotoimia on jatkettava.

Samaan aikaan Suomea on uudistettava siten, että tulevaisuudessa yhteiskuntamme ja taloutemme toimivat ympäristön asettamissa rajoissa. Valtion on luotava edellytykset Suomen talouden uudistumiselle ja reilulle kilpailulle, jotta suomalaiset ihmiset ja yritykset pystyvät tarttumaan muun muassa vihreän siirtymän, teknologian kehityksen ja luovan talouden luomiin mahdollisuuksiin.

Asetimme ehdoksi hallitukseen menolle seuraavat kynnyskysymykset, joiden on kaikkien toteuduttava hallitusohjelmassa:

  • Hallituskaudella tehdään tarvittavat päätökset, jotta Suomi pysäyttää luontokadon vuoteen 2030 mennessä. Säädetään vahva luontolaki ja suojellaan valtion vanhat ja luonnontilaiset metsät. Lisäksi eläinten oikeuksia parannetaan.
  • Varmistetaan, että Suomi on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035 ja täyttää EU-ilmastovelvoitteet. Hallitusneuvotteluissa sovitaan riittävästi konkreettisia toimia päästövähennysten ja hiilinielujen vahvistamiseksi.
  • Koulutuksen ja kulttuurin rahoitusta tai opintorahaa ei leikata. Suomalaisten koulutustasoa nostetaan, oppimiseroja kavennetaan ja osaajapulaan vastataan.
  • Julkisen talouden tasapainoa vahvistetaan. Uudistetaan taloutta parantamalla Suomen houkuttelevuutta vihreän siirtymän investointien kohdemaana, vauhdittamalla merkittävästi työperäistä maahanmuuttoa ja lisäämällä valtion TKI-rahoitusta.
  • Hoitoonpääsyä on parannettava ja mielenterveyspalveluiden piiriin on päästävä nykyistä nopeammin. Kaikista köyhimpien toimeentulosta ei leikata.
  • Toimitaan aktiivisesti kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden eteen ja varmistetaan niiden toteutuminen. Emme osallistu hallitukseen, joka suhtautuu kielteisesti Suomen EU-jäsenyyteen tai edistää Suomen eristäytymistä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Vastaukset hyväksyttiin maanantaina vihreän eduskuntaryhmän ja puoluevaltuuston yhteiskokouksessa Helsingissä. Vastaamisen tueksi toteutettiin myös jäsenkysely. 

Lue kaikki Vihreiden vastaukset