Vihreiden Mari Holopainen: Rakenteellisten uudistusten tulee olla osaamiseen ja kestävään vihreään siirtymään tähtääviä

14.12.2021

Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen piti eduskunnan täysistunnossa ryhmäpuheenvuoron 14.12.2021 osana ensi vuoden budjetin käsittelyä. Puheessaan Holopainen sanoi, että vaikka globaali epidemia on vaikeuttanut Suomen taloutta, talouden toipuminen koronapandemiasta on ollut nopeaa, kun kysyntä ja luottamus tulevaan ovat vahvistuneet. 

– Julkinen velkasuhde on jäämässä huomattavasti korkeammalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa, mutta sille on syynsä: ihmisistä on pyritty pitämään huolta.  Kokonaisuudessaan julkisen talouden alijäämä kuitenkin pienenee vuosina 2021 ja 2022 voimakkaasti, kun talouden toipuminen ja työllisyyden kasvu lisäävät verotuloja ja pienentävät työttömyysmenoja, Holopainen totesi.

Holopaisen mukaan talouden väliaikainen elpyminen ei kuitenkaan poista rakenteellista väestön ikääntymisestä johtuvaa julkisen talouden epätasapainoa. 

– Kansainvälisen osaamisen houkuttelemiseksi on varmistettava, että Suomeen on helppo tulla, myös perheiden. Liikkuvuutta on parannettava EU:n sisällä. Perustutkimuksen kautta saavutetaan uutta osaamista, jonka avulla hyvinvointia rahoitetaan jatkossakin. Rakenteellisten uudistusten tulee rakentua osaamiseen ja kestävään vihreään siirtymään. Pitkään harjoitetun lyhytjänteisen leikkauspolitiikan sijaan, joka ei ole edistänyt tuottavuuden kasvua ja jota nykyiset oppositiopuolueet ovat harjoittaneet, tarvitaan myös finanssipolitiikan uudistamista, Holopainen painottaa. 

Holopaisen mukaan lähestymisen talouskasvuun on muututtava ja talouskasvu on irtikytkettävä päästöistä yhä paremmin. 

–  Luontopääoma on arvokkain pääomamme. Ilmastoteot ja luonnonsuojelu ovat kaikkien puolueiden yhteinen tehtävä, vaikka välillä tuntuu, että ne ovat vain muutamien harteilla. Vihreä eduskuntaryhmä iloitsee myös eduskunnan lisäämistä kohdennuksista luonnonsuojeluun ja luontoreitteihin esimerkiksi Saimaalla. Olemme huolehtineet, että moni yhteiskunnan tasa-arvoa ja osaamista edistävä kohde kuten esimerkiksi lukulahja lapselle- ohjelma saavat jatkoa. Vihreä eduskuntaryhmä kannattaa vuoden 2022 talousarvion hyväksymistä, Holopainen päätti puheensa.

Lue koko puhe.