Vihreiden poliittinen ohjelma linjaa Suomen uudistamista ensi vaalikaudella

27.05.2018

Vihreiden poliittinen tavoiteohjelma esittää, miten Vihreät uudistaisivat Suomea seuraavalla vaalikaudella. Ohjelman valmistelua johtava kansanedustaja Olli-Poika Parviainen esitteli luonnosta Vihreiden puoluevaltuuskunnan kokouksessa Helsingissä 27.5.2018. Ohjelmaluonnoksessa korostuvat maailman paras koulutus, sosiaaliturvan uudistaminen sekä kunnianhimoinen ympäristö- ja ilmastopolitiikka.

– Tässä maassa on sukupolvi toisensa jälkeen haluttu rakentaa parempaa huomista. Istuva hallitus jää historiaan tämän lupauksen pettämisestä. Hallitus on leikannut massiivisesti tulevaisuudelta: lastemme koulutuksesta, heikoimmassa asemassa olevilta ja yhteisen ympäristömme vaalimisesta. Tämä suunta on käännettävä. Se vaatii isoja, tulevaisuuteen katsovia uudistuksia, joiden käynnistäminen on seuraavan hallituksen tärkein tehtävä, summaa kansanedustaja Olli-Poika Parviainen.

– Tasa-arvoinen, kaikkien ulottuvilla oleva koulutus on Suomen suuri menestystarina, jolla köyhästä ja syrjäisestä maasta on tehty menestyvä pohjoismainen yhteiskunta. Viime vuosina olemme harhautuneet tältä tieltä. Tavoite ei voi olla nyt vähempää kuin tehdä suomalaisesta koulutuksesta maailman paras. Se vaatii merkittäviä satsauksia koko koulutuspolulle päiväkodeista korkeakeakouluihin. Koulutukseen nojaa tämän maan menestys, Parviainen sanoo.

– Haluamme palauttaa kaikkien lasten oikeuden kokopäiväiseen päivähoitoon ja laajentaa esiopetuksen viisivuotiaille. Haluamme taata kaikille toisen asteen koulutuksen laajentamalla oppivelvollisuutta, turvata opiskelijoiden toimeentulon ja vapauttaa korkeakoulut keskittymään opetukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, Parviainen sanoo.

– Ensi vaalikaudella on lopultakin käynnistettävä sosiaaliturvan päivittäminen tälle vuosisadalle. Se tarkoittaa tukiviidakon uudistamista perustulon pohjalle yksinkertaisemmaksi ja elämäntilanteesta toiseen kantavaksi. Haluamme uudistaa perhevapaat tasa-arvoisemmiksi ja tehdä työn ja perheen yhteensovittamisen helpoksi. Köyhyyden ja syrjäytymisen torjunta on nostettava politiikan kärkeen, Parviainen vaatii.

– Ilmastonmuutos tulee muuttamaan kaiken, ja meidän on nyt tehtävä kaikki mahdollinen sen hillitsemiseksi. Päästöjä on vähennettävä nopeasti ja määrätietoisesti. Tämä hallitus on lisännyt hakkuita hiilinielusta ja metsäluonnon tilasta välittämättä. Me haluamme nostaa päästövähennystavoitetta, korjata EU:n päästökaupan, luopua turpeen, kivihiilen ja maakaasun energiakäytöstä ja panostaa vähäpäästöiseen energiaan. Haluamme siirtää Suomen raiteille, luoda uutta työtä vihreään teollisuuteen ja luopua ympäristölle haitallisista yritystuista, Parviainen listaa.

Parviainen odottaa puoluehallituksen esittämän ohjelmaluonnoksen herättävän vilkasta keskustelua Vihreiden puoluekokouksessa kesäkuussa, sillä mukaan on uskallettu ottaa rohkeita esityksiä. Esimerkkinä hän mainitsee äänioikeuden ja vaalikelpoisuuden ikärajan laskemisen 15 vuoteen kaikissa vaaleissa.

– Esitämme äänioikeuden ja vaalikelpolpoisuuden ikärajan laskemista 15 vuoteen. Valmistelussa on lähdetty siitä, että jos todella haluamme nuoret mukaan vaikuttamaan tämän maan suuntaan, on meidän annettava heille siihen aidot mahdollisuudet. Pelkkä näennäisosallistaminen ja tyhjä puhe demokratian uudistamisesta ei riitä. Meidän on uskottava nuoriimme, Parviainen sanoo.

Poliittinen ohjelma hyväksytään Vihreiden puoluekokouksessa Vantaalla 16.-17.6.2018. Ohjelma linjaa Vihreiden kokonaisnäkemyksen siitä, miten Suomea tulisi uudistaa seuraavalla vaalikaudella ja määrittää myös vihreiden Eurooppa-politiikan keskeiset tavoitteet. Ohjelma määrittelee myös suuntaviivoja Vihreiden tulevalle vaalityölle. Ohjelman tekemiseen on osallistunut koko Vihreiden jäsenistö. Siihen tuli kaikkiaan yli 1 800 ehdotusta jäseniltä.

Lue koko ohjelmaluonnos.