Vihreiden tulevaisuusbudjetti 2018

15.11.2017

Vihreiden tulevaisuusbudjetti on oikeudenmukainen vaihtoehto Suomen tulevaisuudelle. Se on osoitus siitä, että vaihtoehtoja hallituksen politiikalle on olemassa. Vihreät tahtoo rakentaa rohkeaa, uudistuvaa ja eteenpäin katsovaa Suomea, jossa jokaisella on mahdollisuus onnelliseen elämään. Budjetissa jokainen euro on arvovalinta. Vihreiden arvovalinta on ohjata voimavarat ja resurssit sinne, missä niille on eniten tarvetta ja mikä on kaikkein arvokkainta. Inhimillinen, uudistava ja tulevaisuuteen katsova vaihtoehto on mahdollista tehdä ottamatta enempää velkaa kuin hallitus.

Suomi on tienhaarassa. Hallitus on pannut pienituloiset kantamaan suurimman taakan leikkauspolitiikasta. Samoilta ihmisiltä hallitus leikkaa yhä lisää. Vaikka talouskasvu orastaa, monen arjessa käännettä parempaan ei ole tapahtunut eikä sellaista ole näköpiirissä. On aika kääntää kurssia ja varmistaa, että kaikkien suomalaisten arkea parannetaan.

Sipilän hallitus on toteuttanut kovaa leikkauspolitiikkaa, mutta uudistamaan se ei kykene. Uudistamisen sijaan hallituksen valinta on ollut kasvattaa tuloeroja sekä leikata köyhiltä, sairailta ja opiskelijoilta. Eriarvoisuuden lisääminen on hallituksen arvovalinta ja se valinta on väärä.

Hallituksen tekemät historiallisen suuret koulutusleikkaukset ovat heikentäneet koulutusjärjestelmäämme aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Tämä vie pohjaa jokaisen tasa-arvoiselta mahdollisuudelta kouluttautua, kasvattaa eriarvoisuutta ja syö eväitä osaamiseen perustuvasta tulevaisuuden menestykseltä. Hallituksen tekemät pienet paikkaukset eivät vahinkoa korjaa.

opintoraha

Lastemme tulevaisuudesta hallitus on leikannut monella rintamalla. Päivähoidon heikennykset ovat osuneet pahiten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin lapsiin ja hankaloittaneet arkea niin päiväkodeissa kuin kodeissakin. Heikennykset peruskoulun tasa-arvoon ja leikkaukset toiselle asteelle uhkaavat sysätä yhä useamman nuoren koulupudokkuuden tielle.

Valtionvelasta huolehditaan kovaan ääneen, mutta ilmastovelkaa sysätään biotaloushuumassa surutta tulevien sukupolvien kannettavaksi. Talous- ja elinkeinopolitiikallaan hallitus takertuu menneisyyteen sen sijaan, että tekisi inhimillistä talouspolitiikka, joka rakentaisi työllisyyttä myös tulevaisuuteen.

Vihreä tulevaisuusbudjetti haastaa hallituksen valinnat. Me panostamme puoli miljardia euroa lisää koulutukseen, jotta koulutusleikkausten aiheuttamia vahinkoja päästään vihdoin korjaamaan. Koulutuksen tasa-arvoon panostamalla voimme pitää huolta siitä, että kunnassa kuin kunnassa ja kaupunkien kaikissa osissa on mahdollisuus ja tarvittava tuki kouluttautua ja edetä elämässä.

Me panostamme tuloerojen kaventamiseen, jotta kaikki pysyvät samassa veneessä ja eriarvoistuminen pysäytetään. Veronkevennykset kohdistamme pienituloisille – niin eläkeläisille, pienipalkkaisille kuin opiskelijoille.

tulovaikutukset graafi

Suomen täytyy nostaa ihmisiä työhön ja auttaa niitä, joiden voimat eivät työntekoon riitä. Siksi me panostamme perustulokokeiluun lisää rahaa, jotta saamme parempaa ymmärrystä tulevaisuuden sosiaaliturvajärjestelmän rakentamiseksi.

Vihreä tulevaisuusbudjetti kantaa vastuuta niin valtiontaloudesta kuin maailmasta. Torjumme ilmastonmuutosta ottamalla sen vakavammin kuin hallitus. Energiajärjestelmämme pitää uudistaa ja fossiilisten polttoaineiden tukia purkaa. Kun karsimme tehottomia ja ympäristölle haitallisia tukia, meillä on varaa sijoittaa ihmisiin ja tulevaisuuteen. Samalla edistetään elinkeinojen uudistumista. Me panostamme koulutukseen, osaamiseen ja tutkimukseen. Tämä valinta on sivistyksen ja tulevaisuuden kasvun perusta.

Nyt aluillaan olevan talouskasvun kynnyksellä meidän täytyy uskaltaa kurkottaa tulevaisuuteen ja varmistaa, että kasvusta pääsevät osalliseksi kaikki. Reilu yhteiskunta on hyvä niin palkansaajalle kuin yrittäjälle, niin eläkeläiselle kuin opiskelijalle. Uudistukset eivät voi enää odottaa. Koulutuksen tila ei kohene, eriarvoisuus ei vähene eivätkä yritystuet ja perhevapaat uudistu itsestään. Toiminnan aika on nyt.

Tutustu koko budjettiin >

Mediatilaisuuden kalvosarja

Tiedote >

Vihreiden talousarvioaloitteet >