Ville Niinistön ryhmäpuhe koulutuksen tasa-arvosta 28.2.2018

28.02.2018

Arvoisa puhemies,

“Opettajat niin kouluissa kuin päiväkodeissa ovat ahdingossa.

Aika ei riitä lisääntyvään työmäärään millään ja uupumus uhkaa monia.

Palkka ei myöskään vastaa tehtyä työtä ja on aivan liian alhainen.”

“Opettajat ovat aivan äärirajoilla.
Todella moni harkitsee alanvaihtoa.
Itse vaihdankin alaa, sillä olen kyllästynyt nykymenoon.”

“Luokkakoot ovat kasvaneet;
enemmän levottomuutta,
oppilaat saavat vähemmän
omalle tasolleen sopivaa oppiaineen eriyttämistä ja erityisapua,
mikä johtaa oppitulosten ja itsetunnon heikkenemiseen.”

“Joka vuosi useamman nuoren kanssa mietitään,
voiko hän aloittaa lukio-opinnot
perheen heikon taloudellisen tilanteen takia.”

Nämä ovat vihreiden opettajilta
keräämiä kommentteja varhaiskasvatuksen,
peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen nykytilasta Suomessa.

Hallituksen kovien koulutusleikkausten lisäksi opettajien
jaksamista nakertaa kiky-leikkaukset.

Tänään on myös Helsingin yliopistossa historiallinen lakko:
opettajat ja professorit protestoivat paitsi palkkaneuvotteluja,
myös hallituksen satojen miljoonien eurojen leikkausten,
irtisanomisten ja yliopistojen autonomian nakertamisen seurauksia.

Tämän hallituksen koulutuspolitiikka on ollut täysi fiasko.

Nyt on hallituksenkin vihdoin aika herätä.

Koulutuksesta leikkaaminen ei ole uudistamista.
Se on selän kääntämistä maamme tulevaisuudelle ja lapsille.

Arvoisa puhemies,

Suomi on noussut köyhyydestä
panostamalla koulutukseen ja tasa-arvoon.

Koulutusasteen nostaminen on ollut Suomen
koulutuspolitiikan pitkä linja aina tähän hallitukseen saakka.

Nyt hallitus on leikannut tavalla,
joka murentaa tasa-arvoisen oppimispolun perustaa.

Lapsiasiainvaltuutetun mukaan
voimme puhua jo rakenteellisesta välinpitämättömyydestä.
Hallitus tekee lasten luokkayhteiskuntaa silmiemme edessä.
Vihreät ei hyväksy koulutuksen eriarvoistumista.
Hyvä oppimispolku kuuluu jokaiselle lapselle.

Asiantuntijat ovat kritisoineet erityisesti hallituksen päätöstä
lopettaa lasten tasa-arvoinen oikeus päivähoitoon.
On julmaa jakaa lapsia kahteen kastiin vanhempien työtilanteen perusteella.
Se tuo osalle lapsista ja heidän vanhemmilleen häpeäleiman,
ja osuu pahiten kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin.

Tämä häpeällinen leikkaus on peruttava.
Lasten eriarvoistumisen kehitys on käännettävä.

Koulutusta on alettava kehittämään lasten omista lähtökohdista.

Arvoisa puhemies,

Vihreät esitti eilen oman esityksensä
lasten luokkayhteiskunnan torjumiseksi ja
tasa-arvoisen oppimispolun vahvistamiseksi.

Siinä keskeisiä avauksia oli kaksivuotinen esiopetus jo 5-vuotiaista alkaen,
peruskoulun tuntien lisääminen,
oppivelvollisuuden jatkaminen toiselle asteelle
sekä maksuttomuus varhaiskasvatukseen 5-vuotiaille ja
toisen asteen opiskelun maksuttomuus.

Ensiaskel on kuitenkin Sipilän hallituksen
leikkausten peruminen.

Opettajia on kuunneltava, jotta olosuhteet saadaan kuntoon.

Päiväkoteihin, kouluihin ja toiselle asteelle tarvitaan
enemmän opettajia ja lastenhoitajia, hyvät opetustilat,
riittävä erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen tuki
sekä pienemmät ryhmäkoot.

Oppimispolun perusta on rapautunut,
se on ensin laitettava kuntoon.

Kokoomus ei opetusministeripuolueena
voi väittää muuttavansa koulutuspolitiikkansa suuntaa,
kun se ei ensin peru omia leikkauksiaan.

Osassa koulutusasteita leikkaukset vain syvenevät:
monissa amiksen oppilaitoksissa viime vuoden leikkaukset ovat
yhä vasta vain osin ajettuna toimintaan, kun oppilaitos syö pääomiaan.
Lähiopetuksen määrä supistuu entisestään.

Hokkuspokkustemput eivät nyt riitä.
Pysyvän rahoituksen leikkausta ei korvaa
kymmenen kertaa pienempi hankerahalla
annettu laastari.

Arvoisa puhemies,

Tässä maassa on aina annettu lupaus lapsille,
että me rakennamme teille parempaa huomista,
me koulutamme teidät paremmin.

Tämä hallitus ei ole tätä lupausta kunnioittanut.
Jos 1970-luvulla oli varaa rakentaa peruskoulu,
on meillä nytkin varaa rakentaa lapsillemme tasa-arvoinen oppimispolku.

Se on meistä päättäjistä kiinni.
Kyse on arvovalinnasta.

Kannatan
edustaja Aallon tekemää epäluottamuslausetta hallitukselle,
sillä suomalaiset ansaitsevat parempaa.