Yritystuet on kohdennettava reilusti ja kestävästi

23.04.2020

Koronakriisi ja sen tuomat rajoitukset ajavat monet yrittäjät ahtaalle. Tiukoilla ovat esimerkiksi ravintolat, kahvilat ja kampaamot – pienyrittäjät, joiden tulot ovat romahtaneet, vaikka aiemmin toiminta on ollut kestävällä pohjalla.

Tukien jakamisessa yrityksille on päästy alkuun. Selvää kuitenkin on, että lisätukia ja parempaa kohdennusta tarvitaan, jotta myös esimerkiksi pienet palveluyritykset saavat tarvitsemansa kriisiavun. Kehittämisen lisäksi tukea pitää tarjota selkeämmin myös kiinteisiin kuluihin kuten palkkoihin ja vuokriin.

Monelle kahvilayrittäjälle tai kampaajalle tukien hakeminen on täysin uusi asia, joten kriteerien pitää olla mahdollisimman selkeät ja reilut. Tuilla on tarkoitus pelastaa työpaikkoja, ja tämän tulee näkyä selkeästi jakokriteereissä. Lisäksi on huolehdittava vastuullisuudesta etenkin suurimpien tukien jaossa. Mielestäni koronatuet eivät kuulu veroparatiiseja käyttäville tai nämä tuet runsaina osinkoina jakaville yrityksille.

Tukien uudistaminen vaatii uusia asetuksia ja lakeja, mikä vie väistämättä aikaa. Silti uudistukset on tehtävä, jotta tukea saadaan jaettua oikeudenmukaisesti. Huomiota pitää kiinnittää erityisesti ravintola-alan ahdinkoon sekä muihin aloihin, joiden toimintaa on koronan takia jouduttu merkittävästi rajoittamaan. Tämän eteen hallitus jatkaa työtä taas huomenna. Keskeistä on, että estämme konkurssiaaltoa ja turvaamme työpaikkoja.