Äänellä suojellaan meidän kaikkien yhteistä luontoamme. Nyt jos koskaan, Vihreät De Gröna.

Yhteinen ympäristömme tarvitsee puolustajia juuri tänään.

 1. Ympäristö ykköseksi

 2. Ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijäksi

Yhteiskuntamme toiminta on välttämätöntä sovittaa luonnon kantokyvyn rajoihin. Otamme ainoasta planeetastamme koko ajan enemmän kuin se kestää. Vielä on mahdollista valita kestävä tulevaisuus lapsillemme.

On käännettävä kurssia: uudistettava talous vihreäksi, pelastettava vesistöt, metsät ja suot, pantava saastuttaminen kuriin ja tehtävä kaikki tarvittava ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Nyt jos koskaan.


Ympäristö ykköseksi

Ympäristö on huomioitava kaikissa päätöksissä. On sanottava päättäväisesti: Suomi ei menesty saastuttamalla tai luontoarvoja laiminlyömällä. Ihmisen ja ympäristön hyvinvointi kulkevat käsi kädessä. Siksi esitämmekin kunnianhimoista toimenpidepakettia, jolla luonto ja ympäristö palautetaan politiikan ykkösasioiden joukkoon, päästöt pannaan kuriin ja isänmaamme luontoarvot turvataan.

 • Pysäytetään luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen vuoteen 2020 mennessä laajentamalla luonnonsuojelualueiden verkostoa.
 • Nopeutetaan metsiensuojelun Metso-ohjelmaa ja toteutetaan soidensuojelun täydennysohjelma alkuperäisessä laajuudessaan.
 • Täydennetään kansallispuistoverkkoa esimerkiksi Porkkalan ja Käsivarren Suurtunturien uusilla kansallispuistoilla.
 • Pidetään järkähtämättä kiinni Suomen viimeisistä vapaana virtaavista koskista ja niitä suojelevasta koskiensuojelulaista. Haudataan Kollajan ja Vuotoksen luontoa tuhoavat tekoallashankkeet lopullisesti.
 • Puretaan vaelluskalojen kulkuesteitä ja velvoitetaan vesivoimayhtiöt rakentamaan toimivat, luonnonmukaiset kalatiet.
 • Torjutaan vesien rehevöitymistä tehostamalla ravinteiden kierrätystä ja vähentämällä kuormitusta.
 • Turvataan itsenäinen ja vahva ympäristöhallinto, joka pystyy puolustamaan oikeutta puhtaaseen ympäristöön.
 • Vaaditaan kaivosteollisuudelta vastuullisuutta sekä paikallisten ihmisten, muiden elinkeinojen ja ympäristön kunnioittamista. Tiukennetaan kaivoslain intressivertailua ja otetaan käyttöön louhintavero sekä kunnallinen veto-oikeus kaivoksen perustamiseen.
 • Tehdään eläinten oikeuksia vahvistava eläinsuojelulain uudistus.
 • Poistetaan ympäristölle haitallisia tukia ja ohjataan kannustimia puhtaisiin, kotimaisiin ratkaisuihin.
 • Suojellaan arktista luontoa ja ajetaan kansainvälistä täyssuojelua herkälle arktiselle napa-alueelle.

Ilmastonmuutoksen TORJUNNAN edelläkävijäksi

Esitämme, että Suomi asettuu ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamaan. Ilmastonmuutos on koko ihmiskuntaa koskettava uhka, jonka päästäminen karkaamaan käsistä tarkoittaa ihmisen elinolosuhteiden, talouden ja luonnon monimuotoisuuden romahtamista. Velvollisuutemme lapsiamme kohtaan on estää tämä. Päästöistä täytyy leikata yli puolet pois vuoteen 2030 mennessä, saada Suomesta hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja ottaa suunnannäyttäjän rooli niin EU:n sisällä kuin kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissakin.

 • Tavoitellaan vähintään 55 prosentin päästövähennyksiä Suomessa ja EU:ssa vuoteen 2030 mennessä.
 • Ajetaan kansainvälisissä neuvotteluissa ilmastotieteen mukaisia kunnianhimoisia päästövähennyksiä kaikille maille, jotta lämpötilan nousu saadaan pysäytettyä kipurajalle alle kahteen asteeseen.
 • Toteutetaan riittäviä päästövähennyksiä kaikilla yhteiskunnan aloilla ja tehdään Suomesta hiilineutraalien palvelujen ja teknologian edelläkävijä. Ilmastolaki on tehokas työkalu tämän saavuttamiseksi.
 • Tehdään Suomesta vuoteen 2050 mennessä hiilineutraali maa, jossa on luovuttu öljyn, hiilen, turpeen ja maakaasun käytöstä sekä siirrytty uusiutuviin energiamuotoihin.
 • Siirretään Suomi raiteille: koko maan kattaviin, hyviin ja nopeisiin rautatieyhteyksiin sekä Tampereen ja Turun ratikoihin ja pääkaupunkiseudun Raide-Jokeriin.
 • Aloitetaan liikenteen päästöjen suuri pudotus: käynnistetään siirtymä sähköautoihin ja biokaasun käyttöön liikenteessä, annetaan nollapäästöautoille nollaverot.

Nyt jos koskaan Vihreät de Gröna

Jaa sivu:
Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa