Henkilöjäsenten oikeus ehdottaa muutoksia puolueen ohjelmiin ja linjapapereihin

Hyväksytty valtuuskunnassa 27.11.2011.

Vihreissä jokaisella jäsenellä on oikeus esittää muutoksia puolueen poliittisiin linjoihin

Onko Vihreillä vanhentunut kanta vaikkapa Suomen vaalijärjestelmän uudistamiseen? Kaipaavatko aluepoliittiset näkemyksemme skarppausta? Ei tarvitse odottaa, että se huomataan puolueen virallisissa toimielimissä, vaan jäsenet voivat nostaa asiat päätöksentekoon sitä mukaa kuin itse kiinnittävät niihin huomiota.

Tältä sivulta löytyvät ohjeet muutosesitysten tekemiseen: miten jättää muutosesitys, mistä ohjelmat löytyvät, mitä muutoksille tapahtuu, millä aikataululla esitykset käsitellään ja kuka lopulta päättää mitkä esitykset hyväksytään. (Puoluevaltuuston tarkempi menettelyohjeistus on sivun lopussa.)

Miten teet muutosesityksen:

Muutosesityksiä voi tehdä kaikkiin puoluevaltuuston ja -hallituksen hyväksymiin ohjelmiin ja linjapapereihin. Tämä tarkoittaa, että puoluekokouksen hyväksymiin ohjelmiin, periaateohjelmaan ja poliittiseen ohjelmaan, ei voi tehdä muutoksia tällä mekanismilla. Muutosesitys tarvitsee neljän jäsenen (esittäjä + 3 muuta) tuen, jotta se otetaan käsittelyyn.

Muutosesitykseen merkitään mistä ohjelmasta ja mistä ohjelman tarkasta kohdasta on kyse (siksi linkin takaa löytyvät rivinumeroidut versiot). Muutoksesta tulee käydä myös selkeästi ilmi, millaiseen muotoon ohjelman tekstiä esitetään muutettavaksi. Tämän lisäksi on tärkeää perustella muutosesitys, jotta sillä on paremmat mahdollisuudet tulla hyväksytyksi.

Aika tehdä muutosesityksiä alkaa kaksi kuukautta ennen puoluevaltuuston kokousta ja päättyy kuukautta ennen. Seuraavan kerran muutosesityksiä voi tehdä 18.3.-18.4.2024 (valtuusto 18.-19.5.2024).

Lomake muutosesitysten tekemiseen

Mistä löydät ohjelmat:

Puolueen poliittisista ohjelmista ja linjapapereista on tehty erikseen rivinumeroidut versiot, jotta muutosesitykset pystyy helposti kohdentamaan. Nämä löytyvät Google Drive -kansiosta. Jos huomaat jonkin ohjelman puuttuvan, ota yhteys hallintopaallikko@vihreat.fi.

Miten muutosesitysprosessi etenee:

Muutosesityksistä voi keskustella Facebookissa. (Alun perin kaikki tarpeellisen kannatuksen saaneet muutosesitykset julkaistiin puolueen keskustelufoorumilla. Foorumi ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi keskustelualustaksi.)

Lopulta kaikki neljän jäsenen kannattamat muutosesitykset tuodaan valtuuston kokoukseen, joka päättää hyväksyä tai hylätä esitetyt muutokset.

Puoluevaltuuskunnassa 27.11.2011 hyväksytty tarkempi ohjeistus:

Puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puoluevaltuusto (aiemmin puoluevaltuuskunta) hyväksyy seuraavat menettelytavat sille, miten henkilöjäsenet voivat ehdottaa muutoksia puolueen olemassa oleviin ohjelmiin ja linjapapereihin:

Muutosehdotusten tekeminen

1. Mikäli vähintään neljä puolueen henkilöjäsentä tekee muutosesityksen johonkin puoluevaltuuston hyväksymään ohjelmaan tai linjapaperiin, muutosesitys viedään puoluevaltuuston harkittavaksi. Mikäli muutosesitys koskee puoluehallituksen (puoluevaltuuston valtuuttamana) hyväksymää ohjelmaa tai linjapaperia, puoluevaltuusto päättää tässä kuvatulla prosessilla, lähettääkö se muutosehdotuksen eteenpäin puoluehallitukselle vai käsitteleekö se asian itse. Muutosesityksiä ei kuitenkaan voi tehdä ohjelmaan, jonka hyväksymisestä on aikaa vähemmän kuin yksi vuosi. Muutosesitysoikeus ei koske puoluekokouksen hyväksymiä ohjelmia.

2. Henkilöjäsenten muutosehdotukset on tehtävä ja niille on saatava vähintään neljä esittäjää viimeistään kuukautta ennen puoluevaltuuston kokousta. Aika, jolloin muutosehdotuksia otetaan vastaan, alkaa kaksi kuukautta ennen puoluevaltuuston kokousta.

3. Muutosesitykset tehdään verkkolomakkeella, jolla esityksen tekijä ilmoittaa seuraavat tiedot:

  • esityksen tekijän tai tekijöiden nimi / nimet

  • muutosesityksen täsmällinen kohde (mikä ohjelma, mitkä rivit)

  • itse muutosesitys

  • perustelut muutosesitykselle

4. Lomakkeella jätetyt muutosesitykset viedään erilliseen Facebook-ryhmään. (Alkuperäisen ohjeistuksen mukaan: … puolueen keskustelufoorumille www.vihreat.fi/forum. Foorumi ei kuitenkaan osoittautunut toimivaksi keskustelualustaksi.)

5. Mikäli lomakkeella tehdyllä muutosesityksellä ei ole alun perin vielä neljää henkilöjäsentä esityksen takana, puolueen jäsenet voivat foorumilla käydä ilmaisemassa kannatuksensa muutosesitykselle, jotta neljän jäsenen raja tulee täyteen.

Keskustelu muutosehdotuksista

6. Kuukautta ennen valtuuston kokousta valtuuston puheenjohtajisto toteaa tehdyt, vähintään neljän jäsenen (alkuperäinen esittäjä mukaan lukien) kannatuksen saaneet muutosesitykset. Nämä saatetaan puoluevaltuuston tiedoksi ja niille avataan omat keskusteluketjut puolueen foorumilla ohjelmakeskustelun alueella. Keskusteluketjun avausviestiin liitetään muutosesitys perusteluineen ja siihen linkitetään alkuperäinen ohjelmateksti, johon muutosta esitetään.

7. Muutosehdotuksista voidaan käydä koko puolueen jäsenistölle avointa keskustelua foorumilla aina puoluevaltuuston kokoukseen saakka. Puoluevaltuuston jäsenet voivat käydä foorumilla tutustumassa tehtyihin esityksiin ja antaa omat kommenttinsa niihin.

8. Muutosehdotuksista pyydetään kommentti muutoksen kohteena olevan ohjelman aihepiiristä vastaavalta puolueen työryhmältä sekä ko. aihepiiriä eduskuntaryhmässä seuraavalta kansanedustajalta.

Muutosehdotusten käsittely puoluevaltuustossa

9. Viikkoa ennen puoluevaltuuston kokousta valtuuston puheenjohtajisto käy läpi valtuustoon tulossa olevat muutosehdotukset ja tekee esityksen siitä, mitkä muutosehdotuksista otetaan puoluevaltuuston käsittelyyn ja mitkä esitetään suoraan hylättäväksi. Jos muutosehdotus koskee puoluehallituksen hyväksymää ohjelmaa tai linjapaperia, puheenjohtajisto voi myös esittää, että valtuusto lähettää muutosehdotuksen eteenpäin puoluehallituksen harkittavaksi.

10. Valtuusto päättää kokouksensa alussa puheenjohtajiston esityksen pohjalta, mitkä muutosehdotukset otetaan valtuustossa käsittelyyn. Mikäli vähintään 1/4 valtuustosta niin vaatii, myös puheenjohtajiston hylättäväksi tai puoluehallitukselle siirrettäväksi esittämä muutosehdotus otetaan kokouksessa käsittelyyn.

11. Käsittelyyn otetuista muutosehdotuksista käydään yleiskeskustelu.

12. Muutosehdotusten käsittelyä varten perustetaan iltatyöryhmä, joka käsittelee kaikki ehdotetut muutokset kaikkiin ehdotusten kohteina oleviin ohjelmiin. Työryhmä tekee oman pohjaesityksensä valtuuston seuraavan päivän käsittelyyn ja päättää, mitkä esitykset vaativat vielä erillistä esittelyä ja puolesta-/vastaan-argumenttien selostusta seuraavan päivän käsittelyssä.

13. Valtuusto päättää mahdollisista muutoksista iltatyöryhmän esitysten pohjalta kuten normaalissakin ohjelmien käsittelyssä.